Dialogi-media: Ihmisarvoinen elämä edellyttää globaalia vastuullisuutta

Pakolaisia liikeessä. Taustalla aurinko.
Ilmastonmuutos ja konfliktit lisäävät globaalia muuttoliikettä. Tulijoille on myös tarvetta, vaikka asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovatkin usein kielteisiä. Dialogi-median uusi teemanumero kertoo, minkälaista globaalia vastuullisuutta tarvitaan, jotta ihmisarvoinen elämä olisi mahdollista niin kriisialueilla kuin uusilla kotiseuduilla.

Ilmaston lämpenemiseen ja kaikkien heikoimmassa asemassa olevien alueiden ja ihmisten auttamiseksi tarvitaan maailmanlaajuisia poliittisia ratkaisuja. Suomi voisi ottaa nykyistä isomman roolin ilmastokysymysten ja niihin kytkeytyvien ongelmien ratkaisussa, toteaa Diakonia-ammattikorkeakoulun monikulttuurisuuden yliopettaja Marja Katisko.

– Globaalin näkökulman sisäistämiseen kannattaisi satsata jo koulussa nykyistä enemmän, Katisko toteaa.

Pelkoa ja vastakkainasetteluja

Globaali liikehdintä herättää pelkoa ja vastakkainasettelua.

– Kun mielikuvissa luodaan vastakkainasetteluja kristillisen Euroopan ja islamilaisen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan välillä, voitaisiin vastakkainasetteluna nähdä myös vanhusten Eurooppa ja nuorten Lähi-itä ja Afrikka, toteaa Diakonia-ammattikorkeakoulun diakonian ja kasvatuksen yliopettaja Mikko Malkavaara.

– Nyt miljoonia vaikeista oloista lähteneitä laitostetaan pakolaisleireille lähinnä siksi, että heitä pelätään. Heidät pitäisi vapauttaa elämään ja rakentamaan yhteiskuntia, Malkavaara toteaa.

– Sieltä, missä on pystyviä ja elinkelpoisia nuoria, pitäisi avata purkautumistiet sinne, missä näivetytään.

Paperittomuus lisää yhteiskunnallista eriarvoistumista

Marja Katisko toivoo, että Suomessa etsittäisiin mahdollisuuksia paperittomien lailliseen oleskeluun ja työskentelyyn.

– Paperittomista saattaa syntyä maahan yhteiskuntaluokka, jonka jäsenet ovat vaarassa joutua alttiiksi taloudelliselle ja seksuaaliselle hyväksikäytölle, Katisko toteaa.

– Paperittomuus muuttaa myös yhteiskuntaa salakavalasti, kun pimeät työ- ja asuntomarkkinat sekä yhteiskunnallinen eriarvoistuminen lisääntyvät.

Dialogin uusi teemanumero käsittelee myös uskontojen välistä dialogia, siirtolaisuutta ja kiintiöpakolaisten kulttuuriorientaatiota.

Lue lisää:

Dialogi on Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkomedia, joka tekee näkyväksi Diakin asiantuntemusta, vahvuusalueita ja tuloksia. Diakin vahvuusalueita ovat sosiaalinen osallisuus, muuttuva monikulttuurisuus, älykkäät sote-palvelut ja yhteisöissä elävät uskonnot. Dialogissa herätetään keskustelua ja otetaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.