Vanhustyön korkeakouluopinnoilla osaamista hoito- ja hoiva-aloille

Hoitajan asussa oleva nainen pitää kättään vanhemman naisen olkapäällä ja puhuu hänelle.
Diakonia-ammattikorkeakoulun avoin ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoavat yhteistyössä valikoiman vanhustyön opintoja. Vanhustyön opintotarjottimelta voi valita oman tarpeen mukaan opintojaksoja, jotka antavat valmiuksia niin käytännön vanhustyöhön kuin alan suunnittelutehtäviin.

Työskenteletkö vanhusten parissa tai vanhenemiseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä? Opiskeletko alaa, jonka ammattilaisena voit päätyä työskentelemään vanhusten parissa? Haluaisitko lisää osaamista tai ideoita käytännön työhön vanhusten parissa? Haluaisitko lisätä ymmärrystäsi gerontologisesta hoito- ja sosiaalityöstä?

Miksi opiskella vanhustyötä?

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimelta saa tutkittua tietoa, ymmärrystä ja käytännön osaamista ikääntyvien parissa tehtävään työhön. Opintotarjottimelle on valikoitu vanhustyöhön liittyviä opintojaksoja Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjonnasta.

– Opinnoilla voi päivittää asiantuntijuuttaan vanhan ihmisen hoitoon ja hoivaan liittyvistä teemoista, mutta myös laajentaa ymmärrystään siitä, mitä on normaali vanheneminen, kertoo yliopistonopettaja Päivi Eskola Jyväskylän yliopistosta.

Opinnot vahvistavat osaamista esimerkiksi ihmisen vanhenemisesta sekä gerontologisesta hoitotyöstä ja sosiaalityöstä. Opinnoissa on mahdollisuus perehtyä vanhustyön näkökulmasta myös hyvinvointiteknologiaan ja kulttuurisensitiivisyyteen.

Teknologian kehittyminen ja monikulttuurisuus muuttavat vanhustyötä.

– On hyödyllistä oppia, minkälaiset teknologiset ratkaisut toimivat vanhustyössä. Lisäksi on tärkeää huomioida eettiset kysymykset, kun otetaan käyttöön uusia teknologisia sovelluksia, toteaa lehtori Maaria Kokkonen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

– Jatkossa vanhustyön ammattilaiset kohtaavat yhä useammin maahanmuuttajataustaisia vanhuksia, joiden yksilöllinen kulttuuritausta on osattava huomioida, Kokkonen perustelee.

Opiskelijat ovat kokeneet tällaiset eri näkökulmista rakennetut kurssit hyödyllisiksi.
– Opiskelijoiden mukaan kurssit avartavat ja monipuolistavat vanhustyöstä muodostunutta kuvaa.

Opinnot

Tarjolla on yhteensä noin 40 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja, joista opiskelija voi valita opintoja oman tarpeensa mukaan. Opinnot eivät edellytä pohjakoulutusta. Jos opiskelijalla ei ole aiempia vanhustyön opintoja tai vahvaa alan työkokemusta, on hänen kuitenkin aluksi suoritettava opintotarjontaan kuuluva Vanhuus-opintojakso, joka tarjoaa pohjatietoa muille opintojaksoille.

Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto järjestävät opinnot yhdessä.

Kohderyhmä

Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjonta sopii työelämässä toimiville, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille sekä muille ihmisen vanhenemiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen

Lue lisää Vanhustyön opintotarjottimesta Diakin yhteistyöopintojen sivulta, josta löytyvät myös ilmoittautumislinkit opintojaksoille. Huom! Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen kyseisen opintojakson tarjoavaan korkeakouluun.

Opintomaksu on 15 euroa jokaista suoritettavaa opintopistettä kohden. Suoritetut opintojaksot näkyvät opintosuoritusotteessa, minkä lisäksi opiskelija saa halutessaan yhteenvedon kaikista tarjottimeen kuuluvista opintojaksoista.

Tiedustelut

Diakin järjestämät opintojaksot:
Diakin avoimen AMK:n yhteydenottolomake tai avoin@diak.fi

Jyväskylän yliopiston järjestämät opintojaksot:
Päivi Eskola