Erikoistumiskoulutuksella asiakas- ja palveluohjauksen asiantuntijaksi – haku käynnissä nyt

kolme ihmistä hymyilevää ihmistä istumassa.
Diak on yksi 21 ammattikorkeakoulusta, jotka ovat suunnitelleet yhdessä asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen. Asiakkaiden avun ja tuen tarpeiden moninaistuessa tarvitaan yhä enemmän osaamista palveluntarpeiden tunnistamiseen ja palveluissa ohjaamiseen.

Ihmisillä voi olla monenlaisia vaikeita elämäntilanteita: koulutuksesta tai työelämästä syrjään jäämistä tai ongelmia toimeentulon, mielenterveyden tai päihteiden kanssa. Yhä moninaistuvampien ongelmien ratkaisussa tarvitaan osaamista palveluihin ohjaamisesta ja niiden yhteensovittamisesta.

– Asiakas- ja palveluohjausta täytyy kehittää, koska asiakkailla on monimutkaisia elämäntilanteita ja palvelutarpeita. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa selviäminen on hankalaa, kertoo yliopettaja Jari Helminen.

– Jotta asiakkaiden palvelutarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata, täytyy asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja, -käytäntöjä ja -menetelmiä sekä ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta kehittää, Helminen toteaa. – Myös asiakas- ja palveluohjauksen tulosten, vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointimenetelmät vaativat kehittämistä.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut 21 ammattikorkeakoulua yhdessä. Pääkaupunkiseudulla erikoistumiskoulutuksen toteuttavat Diakonia-, Arcada-, Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut yhteistyössä.

Koulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittanut voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä, muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

– Sosiaali- ja terveysalan toimijoilla tulee olla osaamista asiakas- ja palveluohjauksesta, joten tarvitaan henkilöstöä, joka on erikoistunut siihen, Jari Helminen toteaa.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on suunnattu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Lähiopetus järjestetään Helsingissä.

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Alkamassa oleva toteutus on maksuton opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen vuoksi.

Hae koulutukseen

Koulutus alkaa tammikuussa 2020 ja kestää vuoden. Haku koulutukseen on käynnissä ja jatkuu 31.10.2019 asti.

Lisätiedot:

Hakuohjeet ja muuta hyödyllistä tietoa asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen sivulla.

yliopettaja Jari Helminen, 040 869 6021, jari.helminen@diak.fi