Diak on monikulttuurinen työ- ja opiskeluyhteisö, joka ei hyväksy syrjintää

Diakin opiskelija ei päässyt fuksiaisissa ravintolaan sisään, uutisoi MTV Uutiset. Diak ei hyväksy syrjintää.

MTV uutiset uutisoi 11.9.2019, kuinka Diakin opiskelijaa ei ollut päästetty muiden opiskelijoiden mukana ravintolaan fuksiaisissa.

”Diak on monikulttuurinen työ- ja opiskeluyhteisö, jonka jokaisella jäsenellä on oikeus tuntea itsensä tasaveroiseksi yhteisön jäseneksi – myös oppilaitoksen seinien ulkopuolella. Olemme ylpeitä jokaisesta opiskelijastamme emmekä hyväksy mihinkään etniseen ryhmään kohdistuvaa syrjintää”, huomauttaa vararehtori Pirjo Hakala Diakista.

Raporttien ja selvitysten mukaan romanilapset ovat kokeneet syrjintää koulutiellään jo peruskoulutusta lähtien. Romaniperheet ovat kuvailleet, kuinka vaikeaa esimerkiksi TET-harjoittelupaikkojen saaminen on koululaisille. Joidenkin romaniopiskelijoiden ammattiopinnot ovat jopa uhanneet keskeytyä, kun esimerkiksi opintoihin pakollisina kuuluvia harjoittelupaikkoja löydy.

”Siksikin on surullista, että monta estettä ylittäneet korkeakouluopiskelijat joutuvat tilanteeseen, jossa heille viestitetään, etteivät olisi kulttuuritaustastaan johtuen tervetulleita viettämään fuksiaisia muiden opiskelijoiden lailla”, Hakala sanoo.

Myös yhdenvertaisuuslaki ottaa selkeästi kantaa etniseen syrjintään.  ”Niin ikävä kuin esiin tullut opiskelijoidemme syrjintätapaus onkin, on epäkohtien esiintuominen välttämätöntä niiden korjaamiseksi. Diak tekee rasismin- ja syrjinnänvastainen työtä monin tavoin. Myös romanien opintopolkuja ja yhdenvertaisuutta on tuettu useissa hankkeissamme. Viime syksynä toteutettu Työnimi-kampanja nosti esiin romanien kokeman työsyrjinnän ja antoi syrjinnälle kasvot. Katkaistaan ennakkoluulojen kierre ja kohdataan ihminen ihmisenä”, jatkaa Hakala.

Diakilla on käynnissä useita hankkeita, joissa tuetaan romanien koulutus- ja työllisyyspolkuja. Esimerkiksi Opin portailla -hankekokonaisuus ja Tuumasta töihin -hankkeet tähtäävät koulutukselliseen yhdenvertaisuuteen ja tukevat siirtymässä opinnoista työelämään.

Kirjallisuutta

  • Uskalla. It’s possible- Romanien sujuvat koulutus- ja työllisyyspolut (Mäenpää, Perho, Ärling, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2018)
  • Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Romanien pitkä matka työmarkkinoille (Hannele Syrjä & Mikko Valtakari, 2008)
  • Vähemmistövaltuutetun tekemä selvitys romanien työllistymisestä (Erilaisena arjessa – selvitys romanien syrjintäkokemuksista, 2014)
  • Opetushallituksen tekemä selvitys Aikuisten romanien koulutustaustat (Susanna Rajala & Satu Blomerus, 2015)
  • Romanien työllistyminen – kompastuskivi vai ponnahduslauta? (Mertsi Ärling, 2018)

Kuva: kuvituskuva / TBWA