Moninaistuva koulu -opinnot moninaisessa kouluympäristössä työskenteleville

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintokokonaisuus tarjoaa työkaluja monimuotoisessa kouluympäristössä työskentelemiseen.

Työskenteletkö kouluympäristössä tai nuorten parissa? Kaipaatko tukea moninaisessa kouluympäristössä työskentelemiseen? Moninaistuva koulu -opinnot vastaavat muuttuvan koulumaailman tarpeisiin ja tarjoavat avaimia moninaisessa kouluyhteisössä toimimiseen.

Opinnot vahvistavat osaamistasi erilaisista kulttuurisista ja sosiaalisista taustoista tulevien lasten ja nuorten opettamisessa ja tukemisessa. Opit muun muassa kulttuurisensitiivisestä vertaisohjauksesta, kulttuurien välisestä viestinnästä, lapsen ja nuoren yksilöllisestä tukemisesta, uskontodialogitaidoista, vanhempien kasvatustyön tukemisesta sekä kielitietoisesta koulutuksesta.

Opinnot järjestävät Diakonia-ammattikorkeakoulun avoin ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

Opinnot

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi noin puolentoista vuoden aikana. Opinnot muodostuvat  yhteensä kuudesta eri opintojaksosta, jotka näet alla. Koko kokonaisuuden suorittaminen edellyttää vähintään viidelle (5 op:n) jaksolle osallistumista. Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

OpintojaksoSuoritustapaSisältö
Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta (5 op)

Toteutus: Diak
Verkkokurssi. Toteutusaika 16.9.–11.10.2019.• kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvonta
• kulttuurisensitiivinen ammatillinen työote
• vähemmistöt ja työskentely kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
• kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu
• kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
• kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvontatyö
Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Verkkotehtävä tai etätentti.• portaittainen tuki oppimisessa
• näyttöön perustuvat tuen periaatteet
• yksilöllisen tuen keinot
• ryhmässä toteutettava tuki
• eriyttäminen
• yksilöllistäminen
• joustava ryhmittely
Perhe ja kasvatus (5 op)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä, etätentti tai verkkokurssi. • vanhemmuus äidin, isän, lapsen ja erilaisten yhteiskunnallisten kasvattajien näkökulmista
• kasvatustieteellisinä näkökulmina vanhemmuus (äitiys ja isyys) sekä kasvatuksen haasteet
• perheen ja eri yhteistyötahojen kasvatusvuorovaikutus
• erityispedagogiikan vaihtoehdossa: vanhemmuuden rakentuminen ja tukemiseen, kun perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski sekä perheiden kanssa tällöin tehtävä yhteistyö
Koulun sosiaalityö, yht. 5 op – sisältää kurssit: Koulun sosiaalityön perusteet (3 op) & Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät (2 op)

Toteutus: Diak
Verkkokurssit. Kurssien toteutusaika 26.8.–4.10.2019.Koulun sosiaalityö:
• yksilökohtainen opiskeluhuolto
• koulun yhteisöllinen työ ja sen kehittäminen
• lapsen ja nuoren tuen tarpeen arviointi
• lapsen ja nuoren kaltoinkohtelu
• oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö
• monitoimijainen ja monialainen yhteistyö

Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät:
• kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
• koulukiusaamisilmiö
• koulukiusaamisen ehkäisy
• koulukiusaamisen interventiomenetelmät ja konsultatiivinen työote
Kielitietoinen koulutus (5 op)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Verkkokurssi. Aloitustapaaminen verkon välityksellä 7.10.2019 klo 17–19 ja tiivis verkkotyöskentely ryhmissä 21.10.2019–29.11.2019. Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä.• monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmat
• äidinkiel(t)en ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden merkitys oppimisessa
• miten äidinkieltä ja kielellistä identiteettiä voidaan tukea monikielitietoisella pedagogiikalla
Kulttuuri ja uskontolukutaito, yht. 5 op – sisältää kurssit: Kulttuurit ja uskonnot (2 op) & Uskontolukutaito ja uskontodialogi (3 op)

Toteutus: Diak
Verkkokurssit. Kurssien toteutusaika tammi–helmikuu 2020Kulttuurit ja uskonnot:
• erilaiset kulttuurit ja uskonnot osana yhteiskuntaa ja ihmisten arkea

Uskontolukutaito ja uskontodialogi:
• uskontodialogi ja dialogiset taidot ristiriitatilanteissa
• kulttuuri- ja uskontosensitiivinen työote sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kirkon alalla

Kohderyhmä

Pääosin verkko-opetuksena tarjottava koulutus on suunnattu kouluympäristössä, varhaiskasvatuksessa, harrastustoiminnassa tai nuorisotyössä työtään tekeville ammattilaisille, kuten opettajille, kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille ja koulupsykologeille.

Ilmoittautuminen

Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen, ko. opintojakson tarjoavaan korkeakouluun. Kurssikohtaiset ilmoittautumislinkit löydät yllä olevasta taulukosta. Löydät kunkin kurssin ilmoittautumistiedot myös Diakin avoimen ammattikorkeakoulun portaalista ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sivulta.

Tiedustelut

Avoimen ammattikorkeakoulun yhteydenottolomake, avoin@diak.fi tai puh. 040 509 5165.

Kuva: Rawpixel