Diak kehittää lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön koulutusta yhteistyössä verkkopalvelun kanssa

Henkilö, jolla kädet tietokoneen näppäimistöllä
DIAK goes SEKASIN. Diak ja Suomen Mielenterveysseura ry (Mieli) ovat yhteistyössä hyödyntäneet Sekasin-chatin toimintaa sosiaali- ja terveysalan opintojen kehittämisessä. Sekasin-chatin keskustelupalvelussa päivystää niin vapaaehtoisia kuin ammattilaisia.

Sekasin-chat on valtakunnallinen, laajasti avoinna oleva keskustelupalvelu. Se tukee nuoren mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä. Chat luo toivoa ja auttaa nuorta ratkomaan mieltä painavia ongelmia. Chatissa päivystää sekä koulutettuja vapaaehtoisia että ammattilaisia.

Sekasin-chatin toimintaa on hyödynnetty Lasten ja nuorten mielenterveystyö
-opintojaksossa, joka kuuluu sosiaalialan suuntaaviin ja terveysalan vaihtoehtoisiin syventäviin opintoihin. Opintojen tarkoitus on vahvistaa opiskelijoiden asiakastyön taitoja ja erityisesti taitoa toimia asiantuntijana nuorille suunnatuissa verkkopalveluissa. Taustalla ovat käytännön tarpeet nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi matalan kynnyksen palveluina.

On arvioitu, että lähes joka viides nuori kärsii jostakin mielenterveyshäiriöstä, ja vieläkin yleisempää on, että nuorella on psyykkisiä oireita. Psyykkinen oireilu voi vaarantaa nuoren kehityksen. On siis tärkeää tunnistaa oireet ja häiriöt varhain, jotta nuori saa oikea-aikaisesti apua.

Opintojen sisällöt antavat tuleville sosiaali-, terveys- ja kirkon alan ammattilaisille tietoa yleisimmistä nuorten mielenterveyden häiriöistä ja päihteiden käytöstä. On tärkeää oppia tunnistamaan vaativa psyykkinen oireilu ja kohtaamaan nuori empaattisesti ja vastavuoroisesti verkossa sekä ohjaamaan häntä tarvittaessa ottamaan yhteyttä nuorten palveluihin tai omaan hoitotahoon.

Diak on vastannut viiden opintopisteen laajuisen verkko-opintokokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulutussisältöjä kehitettiin vuonna 2018 yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran verkkokriisityön päällikkö Satu Sutelaisen ja tiimivastaavien kanssa. Opintokokonaisuus on tarjolla tänä vuonna kaikkina lukukausina.

Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön koulutuksen kehittäminen on osa laajempaa opetussuunnitelmien päivitystyötä. Lämmin kiitos kaikille kehittämistyöhön osallistuneille, mutta ennen kaikkea opiskelijoille, jotka ovat lähteneet tai lähtevät aktiivisesti nuorteen pariin Sekasin-chatin vapaaehtoistoimijoina!

Kukaan ei ole liian sekasin. Aina on joku joka välittää.

Valtakunnallista opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään 25.4. Tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä kutsua kaikki mukaan toimimaan mielen hyvinvoinnin puolesta.

Lisätiedot:

Lehtori Eija Noppari, eija.noppari@diak.fi

Lehtori Hanna Niemi, hanna.niemi@diak.fi

Suomen Mielenterveysseuran verkkokriisityön päällikkö Satu Sutelainen, satu.sutelainen@mielenterveysseura.fi

Lisätietoja Sekasin chat -toiminnasta Suomen Mielenterveysseuran sivuilla.