Nuoret voimautuivat kulttuuria ja liikuntaa yhdistävässä toiminnassa

rooliasuinen nuori pitää siveltimiä kasvojensa edessä
Nuoret löysivät itsestään uusia puolia ja vahvuuksia sekä heittäytyivät mukaan ryhmätoimintaan itseilmaisua tukevassa Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeessa. Hankkeen aikana syntyi uusia toimintamalleja nuorten parissa työskentelyyn.

Työskentelyn tuloksia esitellään tuoreessa julkaisussa Nuorten osallisuuden vahvistaminen teatteri- ja liikunta-alan yhteistoimintaa kehittämällä (Diak Puheenvuoro 20, toim. Susanna Hyväri, Marja Lindholm ja Niko Nummela).

Hankkeen tavoitteena oli edistää 15–25-vuotiaiden osallisuutta teatterin ja luovan liikkeen keinoin. Teatterin ja liikunnan avulla pyrittiin tunteiden käsittelyyn ja itsensä ilmaisemiseen. Nuoret suunnittelivat ja järjestivät itse toimintaa teatteri- ja liikunta-alan ammattilaisten kanssa.

– Luova tekeminen ja itseilmaisu auttavat ruokkimaan sisäistä motivaatiota, joka on tutkimusten mukaan yhteydessä henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, toteaa hankkeen projektipäällikkö Niko Nummela. – Oman sisäisen äänen kuunteleminen auttaa löytämään oman paikan yhteiskunnassa.

Hankkeen toimintaa järjestettiin pääkaupunkiseudulla, Kainuussa sekä Oulussa ja Rovaniemellä yhteensä 85 ryhmässä, joista osa oli avoimia vapaa-ajan ryhmiä, osa oppilaitosten ryhmiä tai luokkia ja osa hanketta varten perustettuja ryhmiä.

Hankkeessa oli mukana yhteensä 836 nuorta, 59 ammattilaista ja 38 yhteistyöorganisaatiota. Hankkeessa syntyi seitsemän esitysproduktiota. Lisäksi säännölliset kokoontumiset toimivat harrastuksena ja toisinaan arjessa kiinni pitävänä toimintana nuorille.

Luova toiminta parantaa nuorten elämänlaatua

Luovan toiminnan hyötyjä nuorisotyössä esittelevä julkaisu on suunnattu nuorisoalan ammattilaisille ja kaikille nuorten osallisuuden tukemisesta kiinnostuneille. Hankkeessa toteutettujen työpajojen, ryhmien ja produktioiden toteutuksen kuvauksen lisäksi teos tarjoaa runsaasti sovellettavaa tietoa muillekin nuorten parissa toimiville.

Julkaisuun on koottu myös hankkeessa käytettyjä toiminnallisia harjoitteita hyödynnettäväksi nuorten parissa työskenteleville kätevänä liitteenä ”Nippu harjoituksia”.

Nummela näkee hankkeen keskeisenä saavutuksena sen, että se tuo uusia luovia ratkaisuja nuorten elämänlaadun parantamiseen ja syrjäytymistä ehkäisevään työhön. – Kun ohjaajat haluavat aidosti kohdata nuoria, on nuorten helpompaa olla avoimia, Nummela toteaa.

Hankkeessa tuotiin esimerkiksi liikuntajärjestöjen toimintaa kouluihin.
– Tavoitimme myös sellaisia nuoria, jotka eivät muuten osallistuisi liikuntajärjestöjen toimintaan, Nummela toteaa. – Näin nuoret saivat mahdollisuuksia uusiin harrastuksiin.

– Oppilaitosryhmät toimivat niin hyvin, että hanke poiki myös uuden kansainvälisen hankkeen, joka pyrkii tukemaan nuorten osallisuutta juuri kouluissa tapahtuvan toiminnan kautta, Nummela kertoo. – Tämän tulevan, Euroopan-laajuisen hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja vähentää koulupudokkuutta.

Julkaisutiedot

Susanna Hyväri, Marja Lindholm ja Niko Nummela (2019). Nuorten osallisuuden vahvistaminen teatteri- ja liikunta-alan yhteistoimintaa kehittämällä, Diak Puheenvuoro 20, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Julkaisu on luettavissa ilmaiseksi Theseuksessa.

Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu. Valtakunnallisessa työskentelyssä on ollut mukana WAU ry, Kainuun Liikunta ry, Kajaanin kaupunginteatteri, Q-teatteri ry ja Loisto setlementti ry. Kaksi ja puoli vuotta kestävä hanke päättyy kesäkuussa 2019, ja se on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Lisätiedot:

Niko Nummela, projektipäällikkö, niko.nummela@diak.fi,
puh. 040 509 3574

Hankkeen verkkosivut