Nuorten kokemukset vähättelystä ja epäasiallisesta kohtelusta ovat yllättävän yleisiä

Avun tarpeen tunnistaminen ja avun hakeminen on jätetty pitkälti nuorten omalle vastuulle. Itsetunnon ja jaksamisen vajeet, raha-asiat, tulevaisuuspohdinnat sekä mielenterveyden pulmat ajavat nuoria arjessa ahtaalle. Olemassa oleva tuki ei kuitenkaan riittävästi vastaa nuorten hätään.

Asia käy ilmi Diakonia-ammattikorkeakoulun tuoreesta raportista, jonka aineistoja on kerätty nuorten ryhmäkeskusteluissa Helsingissä, Kotkassa Kuopiossa ja Oulussa syksyllä 2018.

‒ Nuorten tuen tarpeet ovat usein sellaisia, joihin siiloutuneesta palvelujärjestelmästä ei löydy helposti apua. Monissa tilanteissa apua ja tukea olisi pitänyt saada jo paljon aiemmin, kuin on saatu, tutkija ja projektipäällikkö Reija Paananen sanoo.

Nuorten toiveissa korostuvat kolme kovaa K:ta: kohtaaminen, kuuntelu ja kannustaminen. Näiden lisäksi toivotaan kokonaisvaltaisuutta, inhimillistä kohtelua, aitoa välittämistä ja rinnalla kulkemista.

‒ Nuoret aikuiset tunnistavat elämässään kääntöpisteitä, joissa toisenlaisen tuen tai toiminnan turvin asiat olisivat voineet kääntyä parempaan suuntaan, Paananen sanoo.

Näitä tarinoita, kääntöpisteitä ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten konkreettisia toimintamahdollisuuksia on koottu raporttiin ja sen liitteenä oleviin infograafeihin.

Oikean palvelun löytäminen on vaikeaa

Nuorten silmin palvelut näyttävät pirstaleisilta ja niihin hakeutuminen sekä oikean palvelun löytäminen on vaikeaa.

Kiusaamiseen ei nuorten mielestä vielä tartuta kunnolla. Empatiataitoja ja ihmisten kohtaamista pitäisi nuorten mukaan opettaa jo varhaislapsuudesta lähtien. Moniin arkisiin asioihin, kuten talousasioiden hoitoon, tukiin, asumiseen ja ammatinvalintaan kaivataan selkeämpää tietoa ja parempaa opastusta.

Nuoret kaipaavat tukea koko perheelle ja muutenkin kuin kriisitilanteissa. Erityistä tukea tarvitaan mielen hyvinvointiin ja mielenterveyden ongelmiin.

Palvelujärjestelmän siiloutuneisuus yhdistettynä nuorten kokemaan pompotteluun ja vähättelyyn pitkittää ja monimutkaistaa avun saamista. Tuen tarpeisiin vastaaminen edellyttää ammattilaisilta ja päättäjiltä uudenlaista ajattelua ja muutosta nykyiseen ammatillisuuteen.

‒ Nuorten peräänkuuluttamat inhimillinen kohtelu ja aito välittäminen eivät vaadi lisäresursseja, Paananen muistuttaa.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeessa muotoiltiin nuorten tukipolkuja yhdessä nuorten kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tukipolut kuvaavat, missä vaiheessa nuoret itse toivoisivat ongelmiin tarttumista tai hyvinvoinnin vahvistamista. Hanke saa rahoitusta STEAlta ja toimii ajalla 1.3.2018-31.12.2019.

Julkaisutiedot

Paananen Reija, Kainulainen Sakari, Hyppönen Essi, Leikas Henni, Lindström Anette ja Lökfors Juuso (2019). 10 tarinaa nuoruudesta ja tuen tarpeista – nuorten ajatuksia palveluiden kehittämiseksi, Diak Puheenvuoro 21, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Julkaisu on luettavissa ilmaiseksi Theseuksessa.

Lisätiedot: