Diakonia-ammattikorkeakoulu mukana pääkaupunkiseudun kaupunkien ja korkeakoulujen kannanotossa

Osaamiskeskittymiä, kansainvälistymistä ja korkeakoulujen rahoitusta vahvistettava hyvinvoinnin turvaamiseksi

Pääkaupunkiseutu kaupunkeineen ja korkeakouluineen muodostaa Suomessa ainutlaatuisen innovaatio- ja osaamiskeskittymän, jolla on mahdollisuudet menestyä kiihtyvässä globaalissa kilpailussa ja hyödyttää koko Suomea.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut näkevät, että seuraavalla hallituksella ja eduskunnalla on mahdollisuudet luoda paremmat edellytykset alueen kaupunkien ja korkeakoulujen ja laajemmin koko Suomen menestykselle. Siksi seuraavan hallituksen tulee tukea metropolialueen kehittymistä maailman parhaaksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi, vahvistaa sen osaamispohjaa sekä kykyä ja mahdollisuuksia investoida ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille.

Kun hallitus luo menestysedellytyksiä, se:

  • tukee metropolialueen kehittymistä maailman parhaaksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi.
  • edistää Suomen ja pääkaupunkiseudun houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien parissa yhdessä kaupunkien ja korkeakoulujen kanssa.
  • takaa sekä metropolialueella että koko Suomessa kestävät resurssit yliopistoille ja ammattikorkeakouluille koulutuksen antamiseen ja tutkimuksen tekemiseen.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan.

Allekirjoittajat

Helsinki

Espoo

Vantaa

Kauniainen

 

Helsingin yliopisto

Aalto-yliopisto

Taideyliopisto

 

Haaga-Helia

Hanken Svenska Handelshögskolan

Metropolia

Laurea

Arcada

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu