Ilmoittaudu koulutukseen: Valmentava johtajuus oppilaitosyhteisössä

Millainen johtaja olet? Haluatko johtaa työyhteisöäsi valmentavalla otteella? Miten kehittäisit yhteisösi toimintakulttuuria? Ilmoittaudu maksuttomaan valmentavan johtamisen koulutukseen!

Koulutus tarjoaa välineitä oman johtajuuden arvioimiseen ja auttaa kehittymään valmentavaksi johtajaksi omassa työyhteisössä. Koulutus on suunnattu esi- ja perusopetuksen, toisen asteen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten esimiestehtävissä toimiville, kuten rehtoreille, apulaisrehtoreille, vararehtoreille ja koulutuspäälliköille.

Tavoite on, että osallistujat reflektoivat omaa johtajuuttaan ja syventävät ymmärrystään valmentavasta johtajuudesta. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat soveltaa valmentavan johtamisen toimintatapoja ja konkreettisia työmenetelmiä. Lisäksi osallistujat osaavat kehittää sekä oman oppilaitoksensa että työyhteisönsä toimintaa valmentavan johtajuuden periaatteiden mukaisesti.

Koulutuksen toteutus

Toteutustapoina koulutuksessa käytetään videoluentojen ja kirjallisuuden lisäksi verkossa tapahtuvaa ohjausta ja keskustelua sekä portfoliotyöskentelyä. Lisäksi osallistujat pääsevät toteuttamaan kehittämistehtävän omassa oppilaitosyhteisössään.

Koulutus toteutetaan Diakin MoodleRooms-verkkoympäristössä.

Koulutus järjestetään 8.4. – 31.10.2019 ja se on laajuudeltaan 5 opintopistettä eli noin 130 h.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen 5.4.2019 mennessä ilmoittautumislomakkeella.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta ja se on osallistujille maksuton.

Lisätietoja

Työnohjaaja, lehtori Arja Koski, arja.koski@diak.fi

Lue lisää koulutuksesta ja sen sisällöistä!