Millainen johtaja olet? Haluatko johtaa työyhteisöäsi valmentavalla otteella? Miten kehittäisit yhteisösi toimintakulttuuria? Koulutus tarjoaa välineitä oman johtajuuden arvioimiseen ja auttaa kehittymään valmentavaksi johtajaksi omassa työyhteisössä.

Kohderyhmä

Esi- ja perusopetuksen, toisen asteen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten esimiestehtävissä toimivat, esim. rehtorit, apulaisrehtorit, vararehtorit, koulutuspäälliköt.

Tavoitteet

Osallistujat

 • reflektoivat omaa johtajuuttaan
 • syventävät ymmärrystään valmentavasta johtajuudesta
 • osaavat soveltaa valmentavan johtamisen toimintatapoja ja konkreettisia työmenetelmiä
 • kehittävät oman oppilaitoksensa ja työyhteisönsä toimintaa valmentavan johtajuuden periaatteiden mukaisesti

 Sisällöt

 Valmentavan johtamisen perusteet (3 op)

 • yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin rakentaminen
 • dialogisen ja voimavaraistavan vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • yksilöllisten ja yhteisöllisten vahvuuksien tunnistaminen
 • yksilöllisten ja yhteisöllisten tavoitteiden määritteleminen

 Valmentavan johtamisen menetelmät (2 op)

 • voimavarakartoitus
 • tavoitteellisen toiminnan kehä
 • arvostava ja motivoiva haastattelu
 • dialoginen vuorovaikutus
 • positiivisen ja korjaavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Toteutustavat

 • Videoluennot ja kirjallisuus
 • Verkko-ohjaus
 • Verkkokeskustelut vertaisryhmässä
 • Portfoliotyöskentely
 • Kehittämistehtävä omassa oppilaitosyhteisössä

 Koulutus toteutetaan Diakin MoodleRooms-verkkoympäristössä.

Koulutuksen laajuus

Koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä, noin 130 h.

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Tiedotamme seuraavasta toteutuksesta tällä sivulla myöhemmin.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta ja se on osallistujille ilmainen.

Lisätiedot

Kysy tarvittaessa lisätietoja: Arja Koski, arja.koski@diak.fi