Sosionomitutkinnolla varhaiskasvatuksen opettajaksi — vielä ehdit!

Uusi varhaiskasvatuksen lakiuudistus astui voimaan 1.9.2018. Lakiuudistuksen myötä ammattikorkeakouluista valmistuu varhaiskasvatuksen opettajien sijaan varhaiskasvatuksen sosionomeja. Kevään yhteishaku on viimeinen tilaisuus saada varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ammattikorkeakoulututkinnolla.

Varhaiskasvatuksen lakiuudistus ja sen aikataulu hämmentävät monia. Sosiaalialan yliopettaja Jari Helminen ja hakijapalveluissa työskentelevä opiskelijapalveluiden asiantuntija Heidi Grundström Diakista kommentoivat yleisimpiä väitteitä lakiuudistuksesta!

Väite 1: Suorittaessani sosionomitutkinnon, minusta voi tulla varhaiskasvatuksen opettaja.

Toistaiseksi totta. Mikäli sinut on valittu opiskelemaan 1.9.2019 mennessä, ja valmistut ennen 31.7.2023, ja suoritat varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 opintopistettä), sinusta voi tulla varhaiskasvatuksen opettaja (entinen ilmaisu lastentarhanopettaja). Kevään yhteishaussa valituksi tuleminen on siis viimeinen mahdollisuus saada varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ammattikorkeakoulututkinnolla.

Väite 2: Olen juuri aloittanut sosionomiopinnot. Minusta voi vielä tulla varhaiskasvatuksen opettaja.

Totta. Jos valmistut ennen heinäkuuta 2023, ja valitset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, sinusta voi vielä tulla varhaiskasvatuksen opettaja.

Väite 3: Vuoden 2023 jälkeenkin voi tiettyjä opintoja käymällä valmistua ammattikorkeakoulusta edelleen varhaiskasvatuksen opettajaksi.

Tarua. Vuoden 2023 jälkeen varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyteen vaaditaan yliopiston kasvatustieteen kandidaatintutkinto. Ammattikorkeakoulusta valmistuu vuoden 2023 jälkeen ainoastaan varhaiskasvatuksen sosionomeja, vaikka opinnot olisi aloitettu ennen 1.9.2019.

Väite 4: Minulla on jo sosionomitutkinto. Voin syksyn 2019 yhteishaussa hakea täydentämään sitä ammattikorkeakouluun ja saada varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden.

Tarua. Voit myöhemmin täydentää sosionomitutkintoasi, mutta valmistut silloin varhaiskasvatuksen sosionomiksi. Keväällä 2019 yhteishaussa ammattikorkeakouluun valitut sosionomiopiskelijat ovat viimeisiä, jotka saavat varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden, mikäli he valmistuvat ennen 31.7.2023 ja suorittavat varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot.

Väite 5: Olen valmistunut varhaiskasvatuksen opettajaksi. Vuodesta 2023 lähtien nimikkeeni muuttuu varhaiskasvatuksen sosionomiksi.

Tarua. Laki ei muuta aiemmin saatuja kelpoisuuksia.

Väite 6: Varhaiskasvatuksen sosionomi -tutkintoon kuuluu edelleen varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Totta. Diakin sosionomitutkinnon opetussuunnitelmaan sisältyy nyt ja jatkossa vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot.

Väite 7: Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva on samanlainen kuin varhaiskasvatuksen opettajan työnkuva.

Tarua. Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva on erilainen kuin varhaiskasvatuksen opettajan työnkuva. Lain mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista voidaan hyödyntää erityisesti lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta. Ammattikorkeakoulut työstävät työnkuvaa vuoden 2019 aikana yhteistyössä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa. Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmaa muutetaan, kun varhaiskasvatuksen sosionomien työnkuvasta saadaan esitys.

Väite 8: Varhaiskasvatuksen sosionomeilla on hyvä työtilanne kaikkialla Suomessa.

Totta. Varhaiskasvatuksen sosionomeille löytyy töitä kaikkialta Suomesta nyt ja tulevaisuudessa. Katso ammattibarometri.

Väite 9: Varhaiskasvatuksen sosionomeille ei enää ole paikkaa kasvatuksen kentällä, kuten päiväkodeissa.

Tarua. Tämän päivän Suomessa perheet ovat entistä monimuotoisempia ja monikulttuurisempia. Lasten ja perheiden tuen tarpeet ovat aikaisempaa moninaisempia. Tarvitaan laaja-alaista sosiaali- ja kasvatusalan osaamista.

Varhaiskasvatuksen osaamisalue on yksi sosionomitutkinnon osaamisalueista. Tutkinto antaa kelpoisuuden myös muille sosiaalialan työkentille. Tutkinto on siis hyvin laaja-alainen. Mikäli haluaa saada kelpoisuuden sekä sosiaalialan tehtäviin että varhaiskasvatuksen tehtäviin, sosionomitutkinto on tähän edelleen erinomainen reitti. Yliopiston kandidaatintutkinto ei ole sosiaalialan tutkinto.

Väite 10: Sekä varhaiskasvatuksen sosionomit että varhaiskasvatuksen opettajat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia

Totta. Molemmat työskentelevät monipuolisissa ja haastavissa tehtävissä varhaiskasvatuksen kentällä.

Lisätietoja: Diakin hakijapalvelut, p. 0400 725 384, hakijapalvelut@diak.fi