Avoimet työpaikat: projektipäällikkö Pieksämäelle

Haemme Pieksämäen-kampukselle projektipäällikköä Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hankkeeseen ajalle 10.12.2018–31.12.2020.

Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen opintopolkuja ja -malleja, jotka tukevat opiskelijan osallisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on rakentaa opintoihin motivoivia työelämäyhteistyön malleja ja oppimisen tukimuotoja.

Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät nuoret aikuiset ja ikääntyvät työntekijät, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai jotka ovat työttöminä tai työttömyysuhan alaisina. Hankkeen osallistujat voivat olla kantasuomalaisia, romaneja tai maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Diak, Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Etelä-Savon koulutus Oy.  Hankkeen toimintasäde kattaa Iisalmen, Kuopion, Mikkelin ja Savonlinnan alueet.

Projektipäällikkö vastaa projektin hallinnoinnista, koordinoinnista ja viranomaisyhteistyöstä. Tehtävään kuuluu hankkeen kohderyhmän mentorointia, työelämä- ja koulutusverkostoyhteistyön rakentamista sekä hankkeen näkyvyydestä ja viestinnästä vastaamista. Projektipäällikkö on yhdessä hankekumppaneiden kanssa vastuussa hankkeen digitaalisen osaamisen, viestinnän ja oppimisvalmiuksien opintoihin ja työllistymiseen tähtäävästä kehittämisestä. Lisäksi projektipäällikkö vastaa työllistymistä edistävän ”Tuumasta töihin” -ohjausmallin kokonaisuuden pilotoinnista, arvioinnista ja juurruttamisesta.

Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta projektipäällikkönä toimimisesta, koulutuksen kehittämistyöstä sekä tuntemusta toisen asteen ammatillisesta koulutuskentästä. Eduksi katsotaan kokemus digitaalisten oppimisratkaisujen käytöstä, mentoroinnista ja hankkeessa määriteltyjen kohderyhmien parissa työskentelystä. Tehtävässä tarvitsee hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja sekä viestintäosaamista myös sosiaalisessa mediassa.

Tarjoamme sinulle haastavan ja monipuolisen tehtävän valtakunnallisessa, kansainvälistyvässä ammattikorkeakoulussa. Pääset myös osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota ja saat käyttöösi modernit työvälineet ja -tilat.

Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö Mertsi Ärling, p. 040 509 2307, mertsi.arling@diak.fi tai hanketoimintapäällikkö Sari Vilminko, p. 040 091 0223, sari.vilminko@diak.fi.

Hae tehtävään 30.11.2018 mennessä.

Lue lisää

Diakin urasivut