Siirry sisältöön

Yhteisöpajat mahdollistavat osallisuuden, oppimisen ja muutoksen

Diakin ja sen kirkollisten yhteistyökumppaneiden kehittämä yhteisöpajatoiminta voisi tarjota tilaisuuden myös laajempien yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Tuoreessa julkaisussa Yhteisöpajat osallisuuden, oppimisen ja muutoksen mahdollistajana (Diak työelämä 15, toim. Minna Valtonen) tuodaan esille Diakin opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia yhteisöpajoista ja niissä toteutuvasta oppimisesta.

Minna Valtonen, Raili Gothóni, Tiina Häkkinen, Päivi Thitz ja Eeva Mertaniemi analysoivat julkaisussaan Diakin yhteisöpajatoiminnan taustalla vaikuttavia pedagogisia, eettisiä ja teologisia ideoita.

Kohti osallisuutta

Yhteisöpajatoiminnan idea pohjautuu erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja yhdessä elämiseen, jota rakennetaan yhteisellä jakamisella ja vuorovaikutuksella. Yhteisöpajatoiminnassa ihminen on tasavertainen yhteisön jäsen – ei palvelun tai työn kohde.

Toiminnan lähtökohtana on pyrkimys etsiä vastausta yhteiskunnassa ja kirkossa meneillään oleviin muutoksiin, joissa kansalaisia ja seurakuntalaisia ei enää tarkastella passiivisina palveluiden vastaanottajina vaan aktiivisina toimijoina.

Yhteisöpajatoiminnan tavoitteena on vahvistaa Diakin yhteistyötä seurakuntien ja kristillisten järjestöjen kanssa ja edistää opiskelijoiden työelämässä tapahtuvaa oppimista.

Parhaimmillaan oppiminen toteutuu silloin, kun opiskelijoilla on mahdollisuus olla mukana toiminnan kaikissa vaiheissa: suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

– Yhteisöpajatoimintaan liittyy myös ammattikorkeakoulujen lakisääteiseen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttamisen tehtävään, kirjoittaa Diakin yliopettajana toimiva Minna Valtonen.

Yhteisöpajat muutoksen mahdollistajana

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tunnistaa työelämässä tapahtuvia muutoksia ja kehittää koulutustaan siten, että kehittämistyön lähtökohtana ovat työelämän tarpeet.

– Yhteisöpajatoiminta sisältää mahdollisuuden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavien toimintojen rakentamiseen. Sellaisenaan sen ei tulisi rajautua ainoastaan kirkolliselle sektorille, vaan se tarjoaisi tilaisuuden myös laajempien yhteistyöverkostojen rakentamiseen, kirjoittajat toteavat.

Lue julkaisu Theseuksessa.

Lisätiedot: