Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus on osaamisen tae

Kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan entistä enemmän yhteisymmärrystä ja tulkkausta – myös oikeudellisissa menettelyissä. Diakin, Humakin, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus vastaa kasvavaan tarpeeseen.  

Pätevä oikeustulkki varmistaa oikeudellisessa menettelyssä asianosaisten oikeusturvan ja viestinnän kulun silloin, kun yhteistä kieltä ei ole.

Kyse voi olla viranomaisten aloitteesta vireille tulevista oikeudellisista menettelyistä tai kansainvälisten yritysten välisistä oikeudenkäynneistä, mutta myös yksityishenkilöiden omaan elämään liittyvistä asioista. 

– Oikeustulkkia tarvitaan muun muassa rikosoikeudenkäynneissä, huoltajuusriidoissa, turvapaikkamenettelyissä, hallinto-oikeudellisissa asioissa ja esi- ja poliisitutkinnassa, kertoo rekisteröity oikeustulkki Ruta Rannat. 

Oikeustulkki varmistaa, että kaikki ihmiset tulevat ymmärretyksi oikein prosessin aikana.  

– Työllä on olennainen merkitys, sillä tulkkauksen perusteella tehdään yksilön kannalta merkittäviä päätöksiä, Rannat painottaa.  

Tarkkuutta, nopeutta ja stressinsietoa tarvitaan

Asioimistulkkaukseen verrattuna oikeustulkkaus vaatii enemmän tarkkuutta ja vahvaa työkielten hallintaa. Lisäksi molempien maiden oikeusjärjestelmä on tunnettava läpikotaisin. Tulkkauksen on oltava täsmällistä eikä siinä ei voi myöskään käyttää kiertoilmauksia. 

– Tulkin on kyettävä hahmottamaan, kuinka jokin seikka vertautuu toisen maan oikeusjärjestelmään. Ilmiöt ja sisällöt sanojen takana on tunnettava ja ne on kyettävä välittämään täsmällisesti, Rannat kuvailee. 

Työ vaatii kykyä reagoida nopeasti ja sietää stressiä. 

– Esimerkiksi oikeussalissa on tulkattava puheenjohtajaa, syyttäjää, asianosaisia ja todistajia, sekä asianajajan neuvotteluja päämiehensä kanssa. Lisäksi tulkilla on oltava uskallusta keskeyttää tulkkaus, jos hän ei ymmärrä jotakin asiaa. 

Tulkki tarvitsee myös pelisilmää, sosiaalisia taitoja, selkeää puhetta sekä hyvää muistiinpanotekniikkaa. 

– Asianosaiset ovat usein tottumattomia toiminaan tulkin kanssa, joten tulkin on kyettävä toimimaan hyvin haastavissakin tilanteissa, Ruta Rannat sanoo.


Oikeustulkkirekisterissä on vielä tilaa

Opetushallituksen ylläpitämä oikeustulkkirekisteri auttaa viranomaisia ja yksityisiä löytämään oikeusasioihin perehtyneen tulkin. Rekisteri on perustettu muutama vuosi sitten. 

– Tällä hetkellä rekisterissä on vain parikymmentä kelpoisuusvaatimukset täyttävää tulkkia. Olemme kuitenkin arvioineet, että kysyntää on jopa 200 tulkille, oikeustulkkirekisterilautakunnan varapuheenjohtaja ja Diakin yliopettaja Gun-Viol Vik toteaa.

Tähän mennessä rekisteriin on voinut hakea, jos on suorittanut

  • oikeustulkin erikoisammattitutkinnon
  • Diakin asioimistulkkauksen koulutuksen ammattikorkeakoulututkinnon tai
  • Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman oikeustulkkauksen opinnot,

tai jos on vastaavasti muulla tavoin suorittanut rekisteriä koskevan asetuksen määräämät 35 opintopistettä oikeustiedon ja oikeustulkkauksen opintoja.

Nyt avautuu vielä yksi väylä, kun Diakin, Helsingin yliopiston, Humakin ja Tampereen yliopiston yhteistyön tuloksena alkaa Suomen ensimmäinen korkeakoulutasoinen oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus. 

– Haluamme kouluttaa asiantuntijoita, joilla on syvällistä osaamista eri oikeusasteiden käytännön työhön. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut pystyy myös toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman alansa asiantuntijana, Vik kertoo.

Erikoistumiskoulutus antaa varmuutta ja rohkeutta oikeustulkkauksen haasteisiin.

– Hakuaika on nyt maaliskuussa ja itse erikoistumiskoulutus alkaa syksyllä 2018. Vuoden kestävä koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisestä työskentelystä, Vik sanoo.

2 000 euroa maksavan koulutuksen voi maksaa kahdessa erässä. Koulutuksen suorittanut tulkki voi hakea oikeustulkkirekisteriin. Katso lisätiedot erikoistumiskoulutuksen sivulta!