Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus (40 op)

Opiskele oikeustulkkauksen asiantuntijaksi ja hanki varmuutta työskentelyyn!

Diak, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) käynnistivät yhdessä oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen vuonna 2018.

Kyse oli ensimmäisestä korkeakoulutetuille suunnatusta oikeustulkkaukseen pätevöittävästä koulutuksesta korkeakoulutasolla Suomessa. Koulutus vastaa laadukkaan oikeustulkkauksen ja pätevien oikeustulkkien kasvaneeseen tarpeeseen maassamme.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden hakea oikeustulkkirekisteriin. Lue lisää oikeustulkkirekisteristä Opetushallituksen sivuilta.


Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on korkeakoulututkinto.

Koulutukseen valittavilta edellytetään ensinnäkin

 • suoritettua yliopistollista kandidaatin- tai maisterin tutkintoa ja/tai
 • suoritettua ylempää tai alempaa ammattikorkeakoulututkintoa tai
 • muuta vastaavaa koulutusta.

Lisäksi valittavilta edellytetään

 • työkokemusta tulkkauksesta tai oikeusalalta
 • oikeustulkkauksen edellyttämää kahden kielen kielitaitoa.

Kielet

Erikoistumiskoulutuksen kielet ovat alustavasti suomalainen viittomakieli, venäjä, ruotsi, somalia, arabia sekä mahdollisesti englanti, viro ja ranska.

Lopulliset kielet määräytyvät hakijoiden kielten perusteella. Myös englantiin, viroon ja ranskaan voi siis hakea jo hakuaikana.

Voit hakea yhteen tai useampaan kielipariin.

Kielitaidon osoittaminen

Kielitaidon osoittamiseksi käyvät kielitodistukset tai muut todistukset, joista vaadittava kielitaito käy ilmi.

B-kielessä hyväksymme todistukset eurooppalaisen viitekehyksen C1-tasosta tai yleisten kielitutkintojen taitotasosta 5.

A-kielen osaamisen osoittamiseksi käyvät esim. todistus ylioppilastutkinnosta tai akateemisesta tutkinnosta, joka on suoritettu ko. kielellä.

Jos sinulla ei ole todistuksia kielitaidostasi, arvioi kielitaitoasi hakulomakkeessa sekä kerro, miten olet hankkinut kielitaidon. Kielitaito testataan myös valintakokeessa.


Sisältö ja toteutus

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka koostuvat verkko- ja lähiopinnoista. Koulutus on siis mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopinnot järjestetään Helsingissä.

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus jakautuu kahteen osa-alueeseen, jotka ovat oikeustulkin toimintaympäristön tuntemus (opintojaksot O1 ja O2) ja oikeustulkkaus (opintojaksot T1–T4):

 • O1 Oikeusjärjestelmä, 10 op
 • O2 Viranomaistoiminta, 5 op
 • T1 Oikeustulkkauksen teoria ja toimintaympäristö, 5 op
 • T2 Valmistautuminen ja työn hallinta, 5 op
 • T3 Oikeustulkkaus, 1 5 op
 • T4 Oikeustulkkaus 2, 10 op.

Hakeminen

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen hakuaika on päättynyt. Tiedotamme seuraavasta toteutuksesta myöhemmin.