Tutkimus: Nuorten osallisuutta ja toimijuutta voi tukea ilman jätti-investointeja

Matalan kynnyksen valmennuspajatoiminnan avulla koulutuspolut ja työelämään siirtyminen ovat todellisia mahdollisuuksia yhä useammalle heikoimmassa asemassa olevalle.

Nuorten hyvinvointia pystytään lisäämään erittäin kohtuullisilla kustannuksilla. Matalan kynnyksen valmennuspajatoiminnan avulla koulutuspolut ja työelämään siirtyminen ovat todellisia mahdollisuuksia yhä useammalle heikoimmassa asemassa olevalle.

Tulokset käyvät ilmi Sokra-hankkeen Valmennuspaja Mahiksen vaikutusten ja kustannusten tarkastelua -tutkimuksesta.

– Liian moni nuori tulee tänä päivänä leimatuksi syrjäytyneeksi, toivottomaksi tai laiskaksi, kun usein kyse on osattomuudesta, toteaa tutkija Reija Paananen Diakista.

Pienellä hintalapulla lisää hyvinvointia

Useissa hankkeissa on pyritty tukemaan nuorten elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia. Tietoa aktivointitoimenpiteiden vaikutuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista on kuitenkin olemassa vain vähän.

Uudessa tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan käytettävien resurssien ja toiminnasta saatavien hyötyjen suhdetta voitiin pitää vähintäänkin kohtuullisena ja toimintaa perusteltuna sekä kunta- että kansantalouden näkökulmasta.

– Vajaalla 250 eurolla kuukaudessa nuorelle on mahdollista tarjota tukea, joka voi olla ratkaiseva tekijä jatkopolun löytymisessä ja toteutumisessa, sanoo tutkija Anne Surakka Diakista.

Tutkijat työskentelevät Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokrassa, jota toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Diak. Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston tukea.

Lue lisää mediatiedotteesta.

Lue julkaisu Valmennuspaja Mahiksen vaikutusten ja kustannusten tarkastelua.

Lue Kuntalehden juttu ”Nuorten hyvinvoinnin lisääminen onnistuu pienellä hintalapulla”.