Professori Hiilamo ja työryhmä: Nuorten osallistumistulo tekisi sosiaaliturvajärjestelmastä kannustavamman

Nykyisessä palvelu- ja etuusjärjestelmässä on merkittäviä ongelmia nuorten kannustamisessa opiskeluun ja työhön. Tämä käy ilmi professori Heikki Hiilamon ja työryhmän selvityksestä, joka on ilmestynyt Diakin julkaisuna.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö asettivat tämän vuoden helmikuussa professori Heikki Hiilamon selvityshenkilöksi tekemään ehdotuksia NEET-nuorten määrän vähentämiseksi (NEET = Not in Employment, Education or Training).

Selvitystyössä olivat mukana myös Sanna Aaltonen Nuorisotutkimusseurasta, Anne Määttä Diakista, Jussi Pyykkönen Me-säätiöstä sekä Karoliina Koskenvuo ja Tapio Räsänen Kelasta.

Hiilamon ja työryhmän tehtäväksi annettiin kartoittaa Suomen 16–25-vuotiaita nuoria koskevaa palvelu- ja etuusjärjestelmää sekä sitä, millaisia jäykkyyksiä, päällekkäisyyksiä ja kannustinloukkuja siihen sisältyy.

Toimeksiantona oli tehdä säädösvalmistelua varten konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan parantaa järjestelmän toimivuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrää.

Tehtävänä oli lisäksi arvioida, onko mahdollista luoda alle 25-vuotiaille yksi etuus, joka aktivoi nuoria ja vahvistaa heidän toimintakykyään.

Työryhmän selvitys ja ehdotukset on nyt julkaistu Diakin kustantamana (Nuorten osallisuuden edistäminen – Selvitysmiehen raportti, Diak Puheenvuoro 11).

Selvityksessään työryhmä esittää ratkaisuksi muun muassa osallistumistuloa alle 25-vuotiaille nuorille sekä helpotuksia nuorten opintolainan saantiin.

Alle 25-vuotiaille nuorille osallistumistulo

Ryhmä ehdottaa selvityksen perusteella tiivistetysti seuraavaa:

  • Alle 25-vuotiaille nuorille aletaan maksaa nuorten osallistumistuloa. Osallistumistuloa maksettaisiin eri tasoilla, ja siihen liittyisi velvoittavaa toimintaa ja tukipalveluita eli nuorten osallistumispalveluita, jotka kannustavat nuoria opiskeluun ja työhön.
  • Maakunnat velvoitetaan perustamaan Ohjaamo-palvelu, jolla on järjestämisvastuu nuorten osallistumispalveluista.
  • Helpotetaan nuorten opintolainan saamista siten, että alle 25-vuotiaiden nuorten maksuhäiriömerkintä on voimassa korkeintaan vuoden. Alle 18-vuotiaat vapautetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksuista.
  • Käynnistetään jatkoselvityksiä siitä, millaisia vaikutuksia kutsunnoissa hylkäämisellä ja varusmiespalveluksen keskeyttämisellä on nuorten opiskelu- ja työuriin.

Selvityksen mukaan nuoria koskevan sosiaaliturvajärjestelmän jäykkyydet, päällekkäisyydet, kannustinloukut ja yhteensovittamisen ongelmat liittyvät siihen, että nuorten toimeentuloa turvaa neljä hyvin erilaista järjestelmää: työmarkkinatuki, toimeentulotuki, opintotuki ja sairausperusteiset toimeentuloturvaetuudet.

– Yksi yhteinen nuorten sosiaaliturvaetuus tekisi sosiaaliturvajärjestelmästä joustavamman ja kannustavamman. Samalla se purkaisi kannustinloukkuja ja helpottaisi yhteensovittamisen ongelmia, työryhmä kirjoittaa selvityksessä.

Selvitystä esitellään perjantaina 13.10. seminaarissa Kelassa. Katso seminaarin ohjelma Kelan sivuilta.

Julkaisu on luettavissa maksutta Theseus-palvelussa.