Koronapandemia nakertaa opiskelijoiden hyvinvointia – Diak kumppaneineen sai merkittävän rahoituksen tuen ja ohjauksen edistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakouluille ja opiskelijakunnille yhteensä kuuden miljoonan euron erityisavustuksen ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin vahvistamiseen. Tästä rahoituksesta Diak ja yhteistyökumppanit on saanut merkittävän 808 500 euron osuuden.

Keväällä 2020 puhjenneen koronapandemian sosiaaliset vaikutukset nostivat keskiöön korkeakouluopiskelijoiden opiskelijahyvinvoinnin tukemisen koko opintopolun aikana alkuvaiheen opinnoista aina opintojen päättämiseen ja työllistymiseen saakka.

Sosiaalinen eristäytyminen asettaa haasteita

Sosiaalisen eristäytymisen myötä monien opiskelijoiden sosiaalisten suhteiden väheneminen ja yksinäisyyden kokemukset ovat korostuneet. Toisaalta osalle opiskelijoista etäopiskelu on taas sopinut lähiopiskelua paremmin.

– Etäopiskeluun siirtymisen myötä opiskelijoiden itseohjautuvuuden vaade kasvoi hetkessä samalla, kun sosiaalisen eristäytymisen vuoksi sosiaalisen tuen saatavuus romahti. Opiskelijat ovat kuvanneet heillä olevan suuria ongelmia itseohjautuvuudessa, ajankäytön hallinnassa, keskittymiskyvyssä ja muissa itsenäisen opiskelun edellyttämissä opiskelutaidoissa, kertoo Diakin vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala.

Etäopiskelu ja sosiaalinen eristäytyminen ovat lisänneet painetta muutokseen myös opiskelijoiden ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien, kuraattorien ja tuutoreiden työssä.

– Siirtyminen etänä tapahtuvaan ohjaukseen vaati nopeaa reagointia ja vakiintuneiden ohjauskäytäntöjen päivittämistä etäohjaukseen sopiviksi, Hakala kuvaa.

Hanke toteutuu yhteiskehittämällä

Uudessa hankkeessa vastataan koronapandemian aiheuttamiin toimenpidetarpeisiin korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Kyseessä on valtakunnallinen hanke, jonka toteutusmaakuntia ovat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.

Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty korkeakoulujen opiskelijoilleen tekemiä kyselyjä koronapandemian vaikutuksista opiskeluun. Hanke toteutetaan yhteiskehittämisen periaatteilla, jolloin opiskelijat ovat mukana muodostamassa ja toteuttamassa hanketoimenpiteitä.

– Päätavoitteenamme on yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä. Tämän teemme vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä sekä kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön ja yhteiskehittämällä innovatiivisia ratkaisuja yhdessä opiskelijoiden kanssa yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, Diakin kehityspäällikkö Sari Vilminko kertoo.

Käytännön tasolla hankkeessa on tarkoitus luoda mm. etäyhteyksin toteutettava uudenlainen ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen palveluohjausprosessi. Tavoitteena on myös juurruttaa verkko- ja e-tuutorointi on osaksi opiskelijajärjestöjen perustoimintaa.

Diak on opiskelijahyvinvointipalvelujen uranuurtaja

Diakilla on pitkä kokemus opiskelijahyvinvoinnin palvelujen kehittämisestä.

– Kehitämme opiskelijahyvinvoinnin palveluita osana perustoimintaa ja hanketoiminnan avulla olemme kehittäneet lukuisia nuorten hyvinvointiin liittyviä työkaluja, toimintamalleja ja palveluja vuosien varrella. Tästä kokemuksesta meidän on hyvä ammentaa uusia toimintamalleja kehittäessämme, Sari Vilminko sanoo.

Esimerkkejä Diakin hyvinvointia tukevista hankkeista ja työkaluista ovat mm. nuorille suunnattu Zekki-nettitesti, jonka avulla nuori voi hakea itselleen sopivia tukipalveluja ja Blendi-hanke, jossa kehitetään muun muassa digiosallisuutta.

Lisätiedot:

  • Koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa -hanke käynnistyy välittömästi ja se jatkuu 31. tammikuuta 2024 asti.
  • Diak on hankkeen hallinnoija. Yhteistyökumppaneita ovat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Nyyti ry, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMO, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta.