Siirry sisältöön

Kestävää tulevaisuutta rakentamassa

Katri Paavilainen opiskelee Diakissa Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen (YAMK) -tutkintoa. Opinnot auttavat hänen kokemassaan maailmantuskassa, sillä kaikesta huolimatta tiede menee eteenpäin ja tunnistaa maailmamme tämänhetkiset haasteet.

Intiassa ja Nepalissa matkustellessaan Katri Paavilainen huomasi kaipaavansa ihmisläheiseen työhön. Hän päätyi opiskelemaan terveydenhoitajaksi ja työskentelee nyt työterveyshoitajana. Töiden ohella hän opiskelee Diakissa Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen (YAMK) -tutkintoa syventääkseen osaamistaan.

Koulutuksen ydinsisältöjä ovat esimerkiksi muuttuva hyvinvointi ja ekososiaalinen oikeudenmukaisuus, yhteisöllinen vaikuttaminen sekä kestävä johtaminen.

– Kun YAMK-opinnot alkoivat, minusta tuntui kuin ympyrä olisi sulkeutunut nuoruuden kiinnostuksen kohteista aikaisempien opintojen kautta tähän hetkeen, Katri toteaa.

Diak on ainoa korkeakoulu, jossa ekososiaalista työtä ja globaaliosaamista käsittelevää koulutusta järjestetään tässä muodossa. Koulutus keskittyy ekososiaalisen työn käytännölliseen ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Katrille oppilaitoksen valinta oli luonteva, sillä hän on jo aiemmin opiskellut Diakissa.

– Täällä Diakissa on sellainen hyvä ja inhimillinen tunnelma. Ei tunnu, että on vain osa jotain koneistoa, Katri kertoo.

Hän pohtii, että vaikka Diakin vahva arvopohjaisuus voi herättää joissakin ihmisissä myös ennakkoluuloja, on tärkeää, että maailmassa on erilaisia toimijoita ja että Diakissa myös puhutaan ja muistutetaan arvopohjaisesta toiminnasta säännöllisesti.

Miksi ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen?

Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen on tulevaisuuteen katsova koulutus, joka antaa valmiuksia rakentaa inhimillisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. Katrin mukaan opinnoissa voi oppia ymmärtämään ja havaitsemaan näitä kaikkia.

– Ei voi olla ekologisesti kestävä olematta inhimillinen, eikä voi olla inhimillinen olematta sosiaalisesti oikeudenmukainen. Kaikki näistä teemoista liittyvät voimakkaasti toisiinsa, eikä yhtä voi jättää pois kokonaisuudesta, hän kertoo.

Katrin mukaan koulutuksen kokonaisuuden hahmottamisessa on mennyt aikaa. Hän pohti opintojensa alkaessa esimerkiksi sitä, miten koulutusta voisi kuvata muutoin, kuin että se ”on jotain todella kiinnostavaa”.

– Olen valmistellut hissipuheen, jotta voin jollain tavalla kertoa mitä opiskelen. Tällä hetkellä kerron, että opiskelen ”ihmisen, luonnon, kulttuurin ja talouselämän globaalien ja paikallisten keskinäisriippuvuuksien ymmärtämistä ja yhteensovittamista”, Katri kertoo.

Opinnot tuovat työn ohelle kiinnostavia sisältöjä. Katrin mukaan oma ahdistus maailmantilanteesta helpottaa, sillä mitä enemmän tietää, sitä helpompi hänen on luottaa tulevaisuuteen. Tiede ja tutkimus menee koko ajan eteenpäin, hän arvioi. Hänen mukaansa omien arvojen mukaiset opinnot motivoivat myös päivätyön ohella.

– Ajattelen myös, että vaikka aivot tekevät opiskellessa lujasti töitä, tuntuu silti välillä kuin mieli rentoutuisi opintojen parissa.

Koulutukseen haettaessa opinnäytetyön suunnitelma tulee olla valmiina. Katrin mukaan hänen opinnäytteensä aihe on pysynyt lähes muuttumattomana, joten esimerkiksi kaikki tutkimusmenetelmiin liittyvät kurssit hyödyntävät käytännössä suoraan opinnäytetyötä.


Siltoja rakentavaksi asiantuntijaksi

Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen -koulutuksesta valmistuu osaajia muutosjohtamisen tehtäviin sote-alalla. Planetaarisen terveyden teemat ovat käsitteen tasolla vielä vakiintumassa, ja Katri toivoo jollain tavalla pääsevänsä tekemään töitä niiden parissa.

– Tunteellisena idealistina toivon, että minusta tulisi koulutuksen myötä siltoja rakentava asiantuntija, hän pohtii.

Kun YAMK-tutkinnon taustalla on jokin sote-alan peruskoulutus, Katrin mukaan opintoja pääsee soveltamaan aivan eri tavalla. Koulutus antaa hänen mukaansa laajempaa keskinäisriippuvuuksien ymmärtämystä, mikä on tärkeää asioiden ennaltaehkäisyn suhteen.

– Asenneilmapiirin muuttaminen vaatii johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä, hän pohtii.

Hallinnan tunne työelämässä ei ole Katrin mukaan mahdollista, jos kaikkeen vastataan ainoastaan reaktiivisesti. Hänen mukaansa kaikkien ihmisten on hyvä varautua siihen, että tulevaisuus tulee olemaan täynnä muutoksia ja ennakoimattomuutta. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse työkseen miettiä erilaisia skenaarioita.

Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän asiantuntijoita ja ihmisiä erilaisiin työtehtäviin valmistautumaan näihin ja suunnittelemaan tarvittavien toimenpiteiden käytännön toteuttamista. Koulutus antaa työkaluja niille, jotka haluavat tehdä muutosjohtamisen tehtäviä ja työskennellä kestävästi.

Kuvat: Sami Siilin