Siirry sisältöön

Yleishallinnon henkilörekisteri

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 

Yleishallinnon henkilörekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Diakin yleishallinnon, päätöksenteon ja asianhallinnan toteuttaminen. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on Diakin sopimusten ja arkistojen hallinnointi. 

Mihin käsittely perustuu? 

Yleishallinnon rekisterin käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen (mm. ammattikorkeakoululaki, osakeyhtiölaki, hallintolaki, julkisuuslaki, kirjanpitolaki, arkistolaki), sopimuksiin ja oikeutettuun etuun. Oikeutettu etu on päätöksenteon toteuttaminen, organisaation oman historian dokumentointi ja oikeusturvan varmistaminen. 

Kenen tietoja rekisteri sisältää? 

Yleishallinnon henkilörekisteri sisältää Diakin tämänhetkisen ja aiemman henkilökunnan ja johdon tietoja, Diakin tämänhetkisten ja aiempien opiskelijoiden tietoja sekä Diakin ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tietoja. 

 

Mistä tiedot on kerätty? 

Henkilötiedot on saatu henkilöiltä itseltään. 

Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää? 

Yleishallinnon henkilörekisteri sisältää mm. seuraavia henkilötietoja:  

  • Diakin tämänhetkisten ja aiempien työntekijöiden ja johdon nimet, yhteystiedot, organisaatiotiedot. 
  • Sopimusosapuolten nimet, yhteystiedot organisaatiotiedot. 
  • Diakin toiminnassa mukana olleiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot.  

Kuinka kauan rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään? 

Yleishallinnon ja sopimusten henkilörekisterin tietoja säilytetään Diakin tiedonhallintasuunnitelmassa määritellyn ajan. Osa tiedoista on määrätty pysyvästi säilytettäviksi. Pysyvästi säilytettävät aineistot määrittelee Kansallisarkisto. 

Miten rekisterin tiedot on suojattu? 

Digitaaliset aineistot: Tietojen käyttäminen edellyttää henkilökohtaisia käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty vain niille henkilöille, joiden työn suorittamiseen näiden tietojen käsitteleminen liittyy.  Diakin järjestelmät suojataan hallinnollisin ja teknisin keinoin henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, käyttöoikeuksien rajauksilla ja tietoteknisillä toimenpiteillä.
 

Paperiset aineistot: Paperinen aineisto säilytetään lukollisissa tiloissa ja kaapeissa. Säilytysajan päätyttyä paperiset aineistot viedään hävitettäväksi lukollisessa roskakorissa (”tietosuojaroskis”). 

Luovutetaanko tietoja jonnekin? 

Henkilötietoja ei luovuteta Diakin ulkopuolelle, mutta Diak voi käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja sopimukseen perustuen. Ulkopuolinen käsittelijä voi olla esimerkiksi IT-järjestelmän toimittaja. 

Tehdäänkö automaattista päätöksentekoa?  

Rekisteriä käyttävissä järjestelmissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa. 

Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Mitä oikeuksia minulla on? 

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoasi käsitellään. Voit myös pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista. Voit myös esittää pyynnön omien tietojesi poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta.  

Kaikissa tapauksissa tietoja ei kuitenkaan voida poistaa tai käsittelyä rajoittaa, jos esimerkiksi henkilötietoa käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamisen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamisen tai Diakille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.    

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä tai käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Diakin omaan tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava@diak.fi) tai esittää pyynnön Diakin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella 

Voit myös olla tarvittaessa yhteydessä tietosuojavaltuutettuun, joka on viranomainen ja valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.  

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700
www.tietosuoja.fi
Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: 029 566 6777