Siirry sisältöön

Tietoa valintakokeiden ja opiskelijavalintojen henkilötietojen käsittelystä

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 

Opiskelijaksi hakevan henkilötietoja käsitellään, jotta Diak pystyy toteuttamaan valintakokeet ja opiskelijavalinnat. Lisäksi käsittelyä tehdään, jotta Diak voi toteuttaa ammattikorkeakoululle säädetyt viranomaistiedon keräämisen velvoitteet.  

Mihin käsittely perustuu? 

Käsittelyn perusteena on ammattikorkeakoulun lakisääteinen tehtävä (mm. ammattikorkeakoululaki, valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista ja laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä). 

Kenen tietoja rekisteri sisältää? 

Valintakokeisiin ja opiskelijavalintoihin liittyvä henkilörekisteri sisältää tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeneiden henkilöiden tietoja. Rekisteri sijaitsee Opintopolku.fi-palvelussa ja sen rekisterinpitäjä on Opetushallitus. Opintopolun tietosuojasta voit lukea lisää täältä: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tietosuojaselosteet-ja-evasteet 

Lisäksi rekisteri sisältää erillishaussa opiskeluoikeutta hakevien henkilöiden tietoja. 

Mistä tiedot on kerätty? 

Hakija syöttää itse omat henkilötietonsa Opintopolku-palveluun.  Diak käsittelee tietoja Opintopolun kautta. Erillishaussa hakija täyttää ensin Diakin puoltolomakkeen ja tämän jälkeen syöttää hakutiedot itse Opintopolku-palveluun.  

Voit lukea lisää Opintopolku-palvelun tietosuojasta täältä: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tietosuojaselosteet-ja-evasteet 

Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää? 

Valintakokeiden ja opiskelijavalintojen henkilörekisteri sisältää mm. tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeneiden hakijoiden nimet, syntymäajat, yhteystiedot, koulutustiedot, hakukohteet, valintakoepisteet ja -vastaukset, erityisjärjestelyihin liittyvät tiedot, tiedon opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta opiskelijaksi. Rekisterillä on myös rajapinta toisen ja kolmannen asteen koulutustietoihin (esim. ylioppilastutkintolautakunta ja ammatillinen koulutus). 

Voit lukea lisää Opintopolku-palvelun tietosuojasta täältä: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tietosuojaselosteet-ja-evasteet 

Kuinka kauan rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään? 

Diak hävittää erillishakulomakkeet, kun hakukohde on avattu Opintopolkuun. 

Opintopolku-palvelun tietoja säilyttää Opetushallitus. Ne säilyvät 5 vuotta Opintopolku-palvelussa ja siirtyvät sen jälkeen Kansallisarkiston päätöksen perusteella pysyvästi Kansallisarkiston arkistoon. Tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta säilytetään pysyvästi.  

Voit lukea lisää Opintopolku-palvelun tietosuojasta täältä: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tietosuojaselosteet-ja-evasteet 

Miten rekisterin tiedot on suojattu? 

Diakin digitaaliset aineistot suojataan käyttöoikeuksilla, salasanoilla, kaksivaiheisella tunnistautumisella, valvonnalla ja palomuureilla. Paperiaineistoa ei kerätä, mutta jos sitä syntyy, aineisto viedään hävitettäväksi lukollisessa roskasäiliössä (“tietosuojaroskis”). 

Opintopolku-palvelun tietojen suojauksesta voit lukea tietosuojailmoituksesta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tietosuojaselosteet-ja-evasteet 

Luovutetaanko tietoja jonnekin? 

Opintopolku-palvelun tietojen mahdollisista luovutuksista voit lukea sen omasta tietosuojailmoituksesta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tietosuojaselosteet-ja-evasteet 

Diak ei luovuta erillishakua koskevia tietoja kolmansille osapuolille. 

Tehdäänkö automaattista päätöksentekoa?  

Rekisteriä käyttävissä Diakin järjestelmissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.  

Opintopolku-palvelusta voi lukea lisää sen omasta tietosuojailmoituksesta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tietosuojaselosteet-ja-evasteet 

Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? 

Diakin järjestelmät eivät siirrä tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  

Opintopolku-palvelusta voit lukea lisää sen omasta tietosuojailmoituksesta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tietosuojaselosteet-ja-evasteet 

Mitä oikeuksia minulla on? 

Opintopolku-palvelua koskevista oikeuksista voit lukea lisää palvelun omasta tietosuojailmoituksesta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tietosuojaselosteet-ja-evasteet 

Diakin käsittelyn osalta sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoasi käsitellään. Voit myös pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista.   

Voit myös esittää pyynnön omien tietojesi poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta. Kaikissa tapauksissa tietoja ei kuitenkaan voida poistaa tai käsittelyä rajoittaa, jos esimerkiksi henkilötietoa käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamisen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamisen tai Diakille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.   

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä tai käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Diakin omaan tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava@diak.fi) tai esittää pyynnön Diakin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.   

Voit myös olla tarvittaessa yhteydessä tietosuojavaltuutettuun, joka on viranomainen ja valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.   

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, 00531 Helsinki 
tietosuoja(at)om.fi 
029 566 6700 
www.tietosuoja.fi
Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: 029 566 6777