Siirry sisältöön

Tietoa Diakin Oulun-, Pieksämäen-, Porin- ja Turun-kampuksen kulunvalvonnan, avainten ja kameravalvonnan henkilötietojen käsittelystä

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 

Kunkin kampuksen kulunvalvonnan, avainhallinnan ja mahdollisen kameravalvonnan tarkoituksena on valvoa ja tarvittaessa tarkistaa, ketkä ovat liikkuneet kiinteistössä. Käsittelyn tavoitteena on turvata omaisuutta ilkivallalta ja rikoksilta sekä varmistaa ihmisten turvallisuutta.  

Diakin Oulun, Pieksämäen, Turun ja Porin kampukset toimivat vuokratuissa tiloissa. Tämän takia Diak ei itse hallinnoi näiden kampusten kulunvalvontaa, avainhallintaa sekä mahdollista kameravalvontaa, vaan sen tekee vuokranantaja. 

Tästä ilmoituksesta saat yleiskuvan eri kampusten tilanteesta sekä tietoa siitä, keneltä voit pyytää halutessasi lisätietoa.  

Diak on vuokralla seuraavien toimijoiden tiloissa: 

  • Oulun kampus: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL) 
  • Pieksämäen kampus: Kirkkopalvelut ry. 
  • Porin kampus: Diakon Palvelut Oy 
  • Turun kampus: Old Mill Oy (omistaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) 

Mihin käsittely perustuu? 

Henkilötietojen käsittelyn perusteesta saat lisätietoa tilojen vuokranantajilta. 

Kenen tietoja rekisteri sisältää? 

  • Oulu: Rekisterissä on kiinteistössä liikkuvien henkilöiden tietoja. Avainrekisterissä on vain työntekijöiden tietoa, koska opiskelijoilla ei ole avaimia kiinteistöön.  
  • Pieksämäki: Rekisterissä on kiinteistössä liikkuvien henkilöiden tietoja. Avainrekisterissä on vain työntekijöiden tietoa, koska opiskelijoilla ei ole avaimia kiinteistöön.  
  • Pori: Rekisterissä on kiinteistössä liikkuvien henkilöiden tietoa. Avainrekisterissä on vain työntekijöiden tietoa, koska opiskelijoilla ei ole avaimia kiinteistöön. 
  • Turku: Rekisterissä on kiinteistössä liikkuvien henkilöiden tietoa. 

Tarkempaa tietoa voit pyytää suoraan Diakin vuokranantajilta. 

Mistä tiedot on kerätty? 

Tiedot kerätään suoraan henkilöiltä itseltään, Diakin henkilöstöhallintajärjestelmästä sekä kiinteistöissä käytössä olevista valvontajärjestelmistä. 

Tarkempaa tietoa voit pyytää suoraan Diakin vuokranantajilta. 

Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää? 

Kulunvalvonnan rekisterissä on tyypillisesti mm. henkilöiden nimiä ja yhteystietoja, tietoa siitä, missä henkilö on kiinteistössä liikkunut ja koska sekä tietoa henkilön työroolista.  

Yksityiskohtaisempaa tietoa kunkin kampuksen kulunvalvonnan, avainhallinnan ja kameravalvonnan rekisterin sisältämistä henkilötiedoista saat toimitilojen vuokranantajilta. 

 

Kuinka kauan rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään? 

Säilytysajoista saat tarkempaa tietoa kunkin kampuksen vuokranantajalta. 

Miten rekisterin tiedot on suojattu? 

Tietojen suojaamisesta saat tarkempaa tietoa kunkin kampuksen vuokranantajalta. 

Luovutetaanko tietoja jonnekin? 

Yleinen käytäntö on, että tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi viranomaisille pyynnöstä esimerkiksi rikostutkintaa varten. Tarkempaa tietoa voit pyytää kunkin kampuksen vuokranantajalta. 

 

Tehdäänkö automaattista päätöksentekoa?  

Rekisteriä käyttävissä järjestelmissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa. 

Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Mitä oikeuksia minulla on? 

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoasi käsitellään. Voit myös pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista. Voit myös esittää pyynnön omien tietojesi poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta.  

Kaikissa tapauksissa tietoja ei kuitenkaan voida poistaa tai käsittelyä rajoittaa, jos esimerkiksi henkilötietoa käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamisen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamisen tai julkisen vallan käyttämistä varten.    

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä tai käyttää oikeuksiasi, ole yhteydessä oman kampuksesi henkilötietojen käsittelystä vastaavaan tahoon.  

Voit myös olla tarvittaessa yhteydessä tietosuojavaltuutettuun, joka on viranomainen ja valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.    

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700
www.tietosuoja.fi
Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: 029 566 6777