Siirry sisältöön

Laitehallinnan henkilörekisteri

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 

Diakin laitteiden (esimerkiksi tietokoneet ja puhelimet) elinkaaren hallinta. 

Mihin käsittely perustuu? 

Käsittelyn perusteena on ammattikorkeakoulun lakisääteisen tehtävän toteuttaminen (mm. ammattikorkeakoululaki, valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista ja laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä). Lisäksi käsittelyn perusteena on sopimus. 

 

Kenen tietoja rekisteri sisältää? 

Laitehallinnan henkilörekisteri sisältää Diakin henkilöstön ja opiskelijoiden tietoja. 

Mistä tiedot on kerätty? 

Tiedot kerätään suoraan käyttäjiltä itseltään tai Diakin HR- ja opiskelijapalveluilta. 

Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää? 

Laitehallinnan henkilörekisterin sisältämät tärkeimmät henkilötiedot ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja laitteiden sarjanumerot.  

Kuinka kauan rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään? 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun henkilöllä on käytössään tai hallussaan Diakin laite. 

Miten rekisterin tiedot on suojattu? 

Digitaaliset aineistot: Digitaaliset aineistot suojataan käyttöoikeuksilla, salasanoilla, kaksivaiheisella tunnistautumisella, valvonnalla ja palomuureilla.  

Paperiaineistot: Paperiaineistoa ei kerätä, mutta jos paperiaineistoa syntyy, niin se säilytetään lukollisissa tiloissa, jossa on kulunvalvonta. Kun käyttötarve on päättynyt, se viedään hävitettäväksi lukollisessa roskasäiliössä (”tietosuojaroskiksessa”). 

 

Luovutetaanko tietoja jonnekin? 

Henkilötietoja ei luovuteta muille kuin laitteita toimittaville sopimuskumppaneille, esim. leasing-laitteiden toimittajille. Näissä tapauksissa henkilötietojen luovuttaminen ja käsittely on suojattu sopimuksilla. 

Tehdäänkö automaattista päätöksentekoa?  

Rekisteriä käyttävissä järjestelmissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa. 

 

Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Mitä oikeuksia minulla on? 

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoasi käsitellään. Voit myös pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista.   

Tämän lisäksi voit esittää pyynnön omien tietojesi poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta. Kaikissa tapauksissa tietoja ei kuitenkaan voida poistaa tai käsittelyä rajoittaa, jos esimerkiksi henkilötietoa käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamisen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamisen tai Diakille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.   

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä tai käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Diakin omaan tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava@diak.fi) tai esittää pyynnön Diakin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.   

Voit myös olla tarvittaessa yhteydessä tietosuojavaltuutettuun, joka on viranomainen ja valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.  

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700
www.tietosuoja.fi
Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: 029 566 6777