Siirry sisältöön

Diakonia-ammattikorkeakoulun lähipiirirekisterin henkilörekisteri 

Lähipiirirekisterin rekisterinpitäjä

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, PL 12, 00511 Helsinki 

Rekisterinpitäjän edustajat, joilta voin pyytää lisätietoa 

Talous- ja hallintojohtaja Anna-Kaisa Kiiski: 050528 2818, anna-kaisa.kiiski@diak.fi 

Tietosuojavastaava

Liisa Leppänen: 050 563 5169, tietosuojavastaava@diak.fi 

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 

Lähipiirirekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään, jotta voidaan toteuttaa hyvän hallintotavan mukaista johtamista, seurata mahdollisia lähipiiriliiketoimia ja varmistaa niiden asianmukaisuus. 

Mihin käsittely perustuu? 

Käsittelyn perusteena on osakeyhtiölain (624/2006) 8 luvun 6 § ja kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 7b § mukainen lakisääteinen velvoite. 

Kenen tietoja rekisteri sisältää? 

Rekisteri sisältää tietoa Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä, esimerkiksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä, heidän perheenjäsenistään ja Diakin omistajayhteisöjen edustajista sekä heidän perheenjäsenistään. 

Perheenjäsenillä tarkoitetaan puolisoa, avopuolisoa, omia tai avopuolison lapsia tai huollettavia ja lasten puolisoita tai avopuolisoita ja jälkeläisiä sekä omia ja puolison tai avopuolison vanhempia, isovanhempia ja heidän vanhempiaan. 

Mistä tiedot on kerätty? 

Tiedot kerätään Diakin hallituksen ja johtoryhmän jäseniltä sekä omistajayhteisöjen edustajilta. 

Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää? 

Lähipiirirekisterissä on Diakin hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä sekä omistajayhteisöjen edustajista seuraavia tietoja: 

  • nimi  
  • syntymäaika  
  • sähköpostiosoite 
  • tieto suhteesta Diakonia-ammattikorkeakouluun 
  • muista johto- ja luottamustehtävistä ja 
  • sidonnaisuuksista yhteisöihin, joissa henkilöllä on tai ollut määräävä vaikutusvalta sekä näiden yhteisöjen Y-tunnukset. 

Kuinka kauan rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään? 

Lähipiirirekisterin tietoja säilytetään kuusi (6) vuotta. 

Miten rekisterin tiedot on suojattu? 

Lähipiirirekisteri on digitaalinen. Sen tiedot suojataan käyttöoikeuksilla, salasanoilla, kaksivaiheisella tunnistautumisella, valvonnalla ja palomuureilla. Diak käyttää asianmukaisia salaustekniikoita ja kulunvalvontaa lukittuihin laitetiloihin. Paperista aineistoa ei kerätä. 

Luovutetaanko rekisterin tietoja jonnekin? 

Lähipiirirekisterin tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta tilintarkastajaa tai muuta osakeyhtiön talouden tai toiminnan lakisääteistä tarkastusta. 

Tehdäänkö rekisterin sisältämien tietojen perusteella automaattista päätöksentekoa tai profilointia? 

Rekisteriä käyttävissä järjestelmissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Mitä oikeuksia minulla on? 

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoasi käsitellään. Voit myös pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista.    

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä tai käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Diakin omaan tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava@diak.fi) tai esittää pyynnön Diakin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.   

Voit myös olla tarvittaessa yhteydessä tietosuojavaltuutettuun, joka on viranomainen ja valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.  

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700
www.tietosuoja.fi
Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: 029 566 6777