Siirry sisältöön

Tutkimus: yli puolet eutanasiakyselyyn vastanneista kansalaisista ja sairaanhoitajista kannattaa eutanasian laillistamista

Diakonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Sairaanhoitajien yhteistyössä toteutettaman eutanasiatutkimuksen alustavat tulokset osoittavat, että yli puolet kyselyyn vastanneista kansalaisista ja sairaanhoitajista kannattaa eutanasian laillistamista.

Tutkimuksessa kuvataan kansalaisten ja sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta. Lopulliset tulokset julkaistaan tieteellisissä kansainvälisissä julkaisuissa vuosien 2024–2025 aikana.

Kyselyyn vastanneista kansalaisista valtaosa kannattaa eutanasian laillistamista

Tutkimus toteutettiin helmi-maaliskuun 2024 aikana sähköisen kyselyn avulla, joka jaettiin tutkimuksen verkkosivuston ja sosiaalisen median kautta.

Yhteensä 1 642 kansalaista osallistui kyselyyn. Heistä 76 prosenttia oli täysin samaa mieltä väittämästä, että eutanasia pitäisi laillistaa Suomessa. Lähes yhdeksän prosenttia oli osittain samaa mieltä.

– Alustavien tutkimustulosten perusteella kansalaisten näkemykset eivät ole juurikaan muuttuneet viimeisten vuosien aikana, toteaa aihetta väitöstutkimuksessaan tarkastellut hoitotieteen dosentti Anja Terkamo-Moisio Itä-Suomen yliopistosta.

Täysin samaa mieltä eutanasian hyväksymisestä osaksi suomalaista terveydenhuoltoa oli 75 prosenttia osallistuneista kansalaisista. Lisäksi lähes 10 prosenttia heistä ilmaisi olevansa tästä osittain samaa mieltä.

Yli puolet kyselyyn osallistuneista kansalaisista, 62 prosenttia, oli täysin samaa mieltä siitä, että lääkärin tulee voida avustaa potilasta itsemurhassa. Osittain samaa mieltä tästä oli 20 prosenttia.

Tutkimukseen vastanneista sairaanhoitajista yli puolet kannattaa eutanasian laillistamista

Tutkimukseen kutsuttiin myös 30 000 Suomen Sairaanhoitajien jäsentä, joista noin kuusi prosenttia (1 815 henkilöä) osallistui tutkimukseen täyttämällä sähköisen kyselyn helmi-maaliskuussa 2024. Osallistuneiden jäsenten ikä vaihteli 19–90 vuoden väillä.

Yli puolet, 62 prosenttia, sairaanhoitajista oli täysin samaa mieltä väittämästä, että eutanasia tulisi laillistaa Suomessa. Lähes 18 prosenttia oli asiasta osittain samaa mieltä.

Täysin samaa mieltä siitä, että lääkärin tulee voida avustaa potilasta itsemurhassa, oli 38 prosenttia sairaanhoitajista. Osittain samaa mieltä tästä oli 35 prosenttia sairaanhoitajista.

Sairaanhoitajien näkemys tulisi huomioida yhteiskunnallisessa keskustelussa

Kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista 62 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 30 prosenttia osittain samaa mieltä siitä, että heidän näkemyksensä tulisi huomioida eutanasiaa koskevassa päätöksentekoprosessissa. Lisäksi 46 prosenttia oli täysin ja 23 prosenttia osittain samaa mieltä siitä, että he olisivat valmiita osallistumaan eutanasiaprosessiin.

Vähemmistö sairaanhoitajista oli täysin (yhdeksän prosenttia) tai osittain (17 prosenttia) samaa mieltä siitä, että sairaanhoitaja voidaan velvoittaa osallistumaan eutanasiaprosessiin.

Lähes puolet (46 prosenttia) tutkimukseen osallistuneista sairaanhoitajista on joskus ollut tilanteessa, jossa potilas tai hänen läheisensä on ottanut eutanasian tai lääkäriavusteisen itsemurhan puheeksi.

– Tutkimuksen tulokset korostavat sairaanhoitajien näkemysten huomioinnin tärkeyttä osana yhteiskunnallista keskustelua aiheesta, toteaa TtT Minna Hökkä Diakista.


Yhteyshenkilöt

Minna Hökkä
TtT, erityisasiantuntija
Diakonia-ammattikorkeakoulu
050 471 3681
minna.hokka@diak.fi

Anja Terkamo-Moisio
TtT, dosentti
Itä-Suomen yliopisto
040 194 9454
anja.terkamo-moisio@uef.fi