Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat: projektipäällikkö hankkeeseen (Pakopeli itsenäisyyteen)

Haemme nyt Diakin Oulun-kampukselle projektipäällikköä Pakopeli itsenäisyyteen -hankkeeseen määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.5.2024–30.4.2026.

Pakopeli itsenäisyyteen -hankkeessa (ESR+) edistetään lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon työntekijöiden ammatillista osaamista. Hankkeessa heidän käyttöönsä tuotetaan siirrettäviä, fyysisiä ja digitaalisia pakopelejä nuoren itsenäistymis-, aikuistumis- ja asumistaitojen mielekkääseen opetteluun ja puheeksi ottamiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lastensuojelun asiakasnuorten itsenäistymiseen, aikuistumiseen ja asumiseen liittyviä valmiuksia.

Hankkeen ensimmäisessä työpaketissa selvitetään, minkälaista tietoa lastensuojelussa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat nuorten asumisesta tukiessaan nuoria itsenäisen asumisen alkumetreillä. Toisessa työpaketissa suunnitellaan, toteutetaan ja testataan pakopelit. Kolmannessa työpaketissa vahvistetaan ammattilaisten osaamista nuorten itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan liittyen. Lisäksi sitoutetaan hankkeen yhteistyökumppanit ja kohderyhmään kuuluvat ammattilaiset pakopelien käyttöönottamiseen omassa toiminnassaan. Neljännessä työpaketissa keskitytään viestintään.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Diak, jolla on monipuolista lastensuojelun ja pedagogiikan osaamista. Kumppanina hankkeessa on Nuorten Akatemia, jonka rooli hankkeessa painottuu pelin tuottamiseen ja jatkokehittämiseen.

Projektipäällikkönä vastaat hankkeen

 • hankehallinnosta, taloudesta, maksatus- ja seurantaraportoinnista, ohjausryhmän toiminnasta ja yhteyksistä rahoittajaan
 • kokonaistoteutuksesta hankehakemuksen mukaisesti
 • työpakettien 1 ja 4 toteutuksesta
 • sidosryhmäyhteistyöstä
 • vaikutusten arvioinnista.

Projektipäällikkö osallistuu myös työpakettien 2 ja 3 toteutukseen.

Odotamme sinulta

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • kokemusta ja osaamista hankkeiden hallinnoinnista
 • kokemusta kehittämistoiminnasta yhdessä eri toimijoiden kanssa
 • lastensuojelukentän tuntemusta
 • tiedonkeruumenetelmien osaamista
 • kokemusta hankeviestinnästä ja hankearvioinnista
 • hyviä vuorovaikutustaitoja ja aktiivista sekä itseohjautuvaa työotetta.

Valittavan henkilön kokemuksesta ja osaamisesta riippuen tehtävän kuukausipalkka asettuu välille 4 200–4 500 €.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Ilse Vogt, p. 040 509 2538, ilse.vogt@diak.fi.

Haethan tehtävään pian, kuitenkin viimeistään 8.4.2024. Haastattelut voidaan aloittaa ennen hakuajan päättymistä. Liitäthän hakemukseen CV:n ja hakemuskirjeen.