Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat: projektipäällikkö hankkeeseen (OSAAT-hanke)

Haemme nyt Diakiin projektipäällikköä OSAAT – Osalliseksi ratkaisukeskeisin menetelmin-hankkeeseen määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.5.2024–31.7.2026.

Hankkeen päätavoitteena on edistää tamperelaisten seurakuntien diakoniatyön aikuisten asiakkaiden mielen hyvinvointia, ja tätä kautta työkykyisyyttä, osallisuutta ja voimaantumista ratkaisu- ja voimavarakeskeisin työmenetelmin.

Hanke toteutetaan työpaketteina, joita ovat: 1) ratkaisukeskeisen työotteen koulutukset, 2) osallisuutta edistävä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen yksilö- ja ryhmätoiminta, 3) uudet toimintamallit seurakunnissa ja järjestöissä, 4) Tampereen paikallisseurakuntien, Tampereen kaupungin ja tamperelaisten järjestöjen yhteistyön syventäminen heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi, 5) ratkaisukeskeisen työotteen vaikuttavuuden arviointi diakonia- ja asiakastyössä sekä 6) viestintä.

Diak on päähankkeen toteuttaja ja osahankkeen toteuttajana toimii Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä.

Projektipäällikkönä

 • koordinoit koko hankekokonaisuutta sekä hankkeen työpakettien linkittymistä toisiinsa
 • vastaat Diakin osatoteutuksen toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisesti ja olet mukana hankkeen kaikkien työpakettien toteutuksessa
 • tuot työpakettien toteutukseen asiantuntijaosaamista ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä työotteesta sekä osallisuuden, moniammatillisen yhteistyön ja heikoimmassa asemassa olevien tukemisen teemoista
 • vastaat hankkeen yhteistyöstä tamperelaisten järjestöjen kanssa yhdessä seurakuntayhtymän hanketyöntekijän kanssa.

Odotamme sinulta

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • kokemusta ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työotteen käytöstä asiakastyössä
 • kokemusta seurakuntien diakoniatyössä tai järjestöissä tehdystä mielenterveystyöstä
 • kokemusta erilaisten projektien hallinnoimisesta, toteutuksesta ja koordinoimisesta
 • itsenäistä, oma-aloitteista ja ratkaisukeskeistä työotetta
 • organisointitaitoja
 • kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä
 • tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä innostaa muita mukaan yhteistyöhön.

Valittavan henkilön kokemuksesta ja osaamisesta riippuen tehtävän kuukausipalkka asettuu välille 4 200–4 400 €.

Tehtävä sijoittuu Tampereelle.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Sari Vilminko, p. 040 091 0223, 4.4.2024 klo 14.30–16.00, sari.vilminko@diak.fi

Haethan tehtävään pian, kuitenkin viimeistään 8.4.2024. Liitäthän hakemukseen CV:n ja hakemuskirjeen.