Siirry sisältöön

Eutanasiatukimus 2024 selvittää näkemyksiä eutanasiasta – kansalaisten aineiston keruu käynnistynyt!

Merimaisema ja auringonlasku, kuvituskuva.
Eutanasiatukimus 2024 kartoittaa kansalaisten ja sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta.

Suomessa on käyty vaihtelevasti yhteiskunnallista keskustelua eutanasiasta jo vuosituhannen vaihteesta lähtien, joka on voimistunut viime marraskuussa käynnistyneen kansalaisaloitteen myötä. Perinteisesti eutanasiakeskustelua on käyty lääkäreiden, poliitikkojen sekä eri uskontokuntien edustajien välillä. Eutanasia koskettaa kuitenkin myös muita ryhmiä, jotka mahdollisesti joutuisivat sen kanssa kosketuksiin, mikäli eutanasian laillinen asema muuttuisi yhteiskunnassamme. Yksi tällainen ammattiryhmä ovat sairaanhoitajat. Edellisen lisäksi kansalaisten näkemykset eutanasiasta tulisi ottaa huomioon keskustelussa.

Lääkäreiden näkemyksiä eutanasiasta on tutkittu säännöllisin väliajoin vuodesta 1993 lähtien, viimeksi marraskuussa 2023. Sairaanhoitajien ja kansalaisten asenteita on tutkittu viimeksi vuonna 2016 valmistuneessa väitöskirjassa. Ajankohtainen tieto sairaanhoitajien sekä kansalaisten näkemyksistä on merkittävää nyt käytävän yhteiskunnallisen keskustelun ja mahdollisesti tulevan päätöksenteon näkökulmista.

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa tutkitaan kansalaisten ja sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen Sairaanhoitajien sekä TUNI Palliative Care Research Groupin kanssa.

Tutkimuksessa kerätään kaksi erillistä aineistoa, joista toinen kansalaisilta sekä toinen Suomen Sairaanhoitajien jäseniltä. Kansalaisilta kerätään aineistoa 5.2.-10.3.2024 ja sairaanhoitajilta 7.2.-10.3.2024. Aineistot kerätään sähköisellä kyselyllä, jonka suunnittelussa on hyödynnetty Lääkäriliiton validoitua kyselyä sekä TtT, dosentti Anja Terkamo-Moision väitöstutkimuksessa kehitettyä instrumenttia. Näin ollen eri kohderyhmien tulokset ovat osin verrattavissa keskenään. Tutkimuksen alustavia tuloksia on tarkoitus julkaista kesällä 2024.

Osallistu tutkimukseen

  • Tutustu tutkimustiedotteeseen.
  • Pääset osallistumaan tutkimukseen vastaamalla kyselyyn, joka aukeaa tästä linkistäVastaamiseen arvioidaan kuluvan aikaa noin 15-30 minuuttia.
  • Voit osallistua tutkimukseen 10.3.2024 saakka.

Lisätietoja

Tukijoiden yhteystiedot:

TtT, dosentti Anja Terkamo-Moisio
Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos
anja.terkamo-moisio@uef.fi

TtT, Minna Hökkä
Diakonia Ammattikorkeakoulu
minna.hokka@diak.fi

Kuva: Anja Terkamo-Moisio