Siirry sisältöön

Raportti: Diakista valmistuneet antavat Suomen korkeimmat suositukset koulutukselleen

Diakonia-ammattikorkeakoulun alempia ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suositellaan selkeästi eniten verrattuna muihin suomalaisiin ammattikorkeakouluihin. Tämä selviää Viivain Oy:n Osviitta®-tietopalvelun toteuttamasta raportista, joka perustuu ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyistä saatuihin vastauksiin.

– Tulos ilahduttaa kovasti. Diakissa panostamme opetuksen laatuun, opiskelijoiden palveluihin ja opintojen aikaiseen ohjaukseen. Olemme kohtaamisen korkeakoulu, ja meille opiskelija on aina ykkönen. On hienoa nähdä, että sydämellä tekemämme työ näkyy tuloksissa, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Elina Juntunen.

Myös Diakin opiskelijakunnassa O’Diakossa ollaan iloisia ja ylpeitä tuloksesta.

– Hyvät työelämätaidot ja rohkeus kehittää sekä kehittyä ovat merkityksellinen osa yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Näitä taitoja opiskelemme Diakissa, sanoo O’Diakon puheenjohtaja Sanja Laitinen-Lindelöf.

Diakin koulutusalavakioitu NPS eli Net Promoter Score on 33. Tulos on koko maan paras. Seuraavina tulevien ammattikorkeakoulujen NPS-luvut vaihtelevat 16 ja 17 välillä. Suomen ammattikorkeakoulujen keskimääräinen suositteluaste on 12.

Pylväsdiagrammikuviossa on näytetty Diakin NPS-luku 33 verrattuna kolmeen seuraavaksi parhaimpaan ammattikorkeakouluun, joiden NPS-luvut ovat tasolla 16-17. Lisäksi kuviossa on kaikkien amkien keskimääräinen NPS-luku, joka on 12.

NPS, eli Net Promoter Score on paljon käytetty suositteluindeksi. Se kuvaa, miten todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat esimerkiksi tuotetta, yritystä tai oppilaitosta ystävilleen tai tuttavilleen. Indeksissä vastaajat jaetaan kolmeen ryhmään: suosittelijoihin, passiivisiin sekä arvostelijoihin. Näiden ryhmien vastaajaosuuden avulla kyetään laskemaan kysymyksen kohteen NPS-luku. Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyssä on vuodesta 2020 lähtien ollut mukana NPS-suositteluindeksin laskemisen mahdollistava kysymys: ”Miten todennäköisesti suosittelisit koulutustasi muille?”.

Kysymyksen vastausasteikko on aina 0–10, missä suosittelijat antavat 9–10, passiiviset 7–8 ja arvostelijat 0–6. NPS saadaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoista ja kertomalla luku sadalla.

Tulokset perustuvat Viivain Oy:n Osviitta®-tietopalvelun toteuttamaan raporttiin, johon koottiin ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyjen tuloksia vuosilta 2019–2023. Tämän ajanjakson aikana ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyyn vastasivat vuosien 2013–2018 välillä ammattikorkeakouluista valmistuneet. Raportin kaikki data on haettu Opetushallituksen Vipunen-tietopalvelusta tammikuussa 2024.

Mikä uraseurantakysely?

Uraseurantakysely kohdistetaan vuosittain ammattikorkeakoulusta viisi vuotta sitten AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyssä kartoitetaan tutkintojen laadullista puolta. Tutkinnon suorittaneilta kysytään esimerkiksi, ovatko he työllistyneet tutkintoaan vastaavalle alalle. Uraseurannat.fi-sivustolle on kerätty tietoa korkeakoulujen uraseurantoihin liittyen.