Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat: projektipäällikkö (Hoivan tukipalvelut)

Haemme nyt DiakHub Itä-Suomen Pieksämäen toimipisteeseen projektipäällikköä Hoivan tukipalvelut -hankkeeseen määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.2.2024–31.3.2026.

Hoivan tukipalvelut -hankkeessa (ESR+) kehitetään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ohjautumista valmennuspalvelujen kautta tukipalvelutyöhön hoiva-alalle. Hanke toteutetaan ikääntyvien ja vammaisten asumis- ja kotiin vietävissä palveluissa, joissa työvoimavaje on suuri. Hankkeessa vahvistetaan ja tiivistetään Etelä-Savon alueellisten toimijoiden, erityisesti työnantajien ja työllistymisen tukitoimia tarjoavien toimijoiden, yhteistyötä ja verkostoitumista niin, että vaikeasti työllistyvien asiakasryhmien työllistyminen mahdollistuu.

Kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat, sekä työllistävät sote-organisaatiot ja niiden työntekijät. Hankkeen kehittämiskumppaneina toimivat sote-organisaatiot ja niiden henkilöstö. Hankkeessa helpotetaan kohderyhmän hoiva-alalle suuntautumista ja työelämään siirtymistä asuinpaikasta riippumatta. Siinä kehitetään vaikeasti työllistyvien valmennusmalli sekä digitaalinen valmennus- ja oppimisympäristö, joka mahdollistaa sijainnista riippumattoman osallistumisen valmennukseen, samalla hankkeessa määritellään hoiva-alan tukitehtävät ja niissä tarvittava osaaminen. Tavoitteena on, että työelämässä tunnistetaan entistä paremmin hankkeen kohderyhmän osaaminen ja voimavarat.

Diak on hankkeen päätoteuttaja ja Mikkelin toimintakeskus Ry on hankkeen osatoteuttaja.

Projektipäällikkönä

 • vastaat hankkeen hallinnoinnista sekä edistämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa,
 • osallistut asiantuntijana hankkeen toimenpiteisiin ja työpakettien toteuttamiseen, hankesuunnitelman mukaisesti,
 • teet verkosto- ja sidosryhmäyhteistyötä,
 • osallistut hankkeen arviointiin ja viestintätoimenpiteiden toteuttamiseen sekä julkaisujen tuottamiseen.

Odotamme sinulta

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa,
 • kokemusta hankehallinnasta, projektipäällikkönä tai projektikoordinaattorina toimimisesta,
 • kokemusta työllistämispalveluista ja työskentelystä hankkeen kohderyhmän kanssa,
 • hoiva-alan tuntemusta,
 • kehittämis-, valmennus- ja kouluttamisosaamista,
 • aktiivista, itseohjautuvaa ja ratkaisukeskeistä työotetta,
 • hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän valtakunnallisessa, kansainvälistyvässä ammattikorkeakoulussa. Pääset myös osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota, jossa työskentely koetaan merkitykselliseksi.

Valittavan henkilön kokemuksesta ja osaamisesta riippuen tehtävän kuukausipalkka asettuu välille 4200–4500 €.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Ilse Vogt, p. 040 509 2538, 8.1. klo 15.00–16.00, 11.1. klo 16.00–17.00.

Haethan tehtävään viimeistään 14.1.2024. Liitäthän hakemukseen CV:n ja hakemuskirjeen.