Siirry sisältöön

Laaja kumppaniverkosto kehittää koulutuksia edistämään sosiaalisia innovaatioita Euroopan laajuisesti

Suuri joukko ihmisiä yhteiskuvassa.
European Social Innovation Campus (ESIC) -hanke edistää yhteisötaloutta Euroopassa sekä tarjoaa uutta osaamista laajasti koulutuskentälle ja yritysmaailmalle. Hankkeessa on mukana 15 kumppania yhteensä kymmenestä Euroopan maasta, ja Diakonia-ammattikorkeakoulu johtaa sen toimintaa.

European Social Innovation Campus (ESIC) -hanke vastaa työelämän ajankohtaisiin haasteisiin tarjoamalla lisäkoulutusta ja uutta osaamista yhteisötaloudesta työntekijöille ja opiskelijoille. Hanke on osa Euroopan komission Pact for Skills -kärkihanketta, jonka yhteinen tavoite on lisäkouluttaa vuosittain 5 % Euroopan työvoimasta ja yrittäjistä.

– On valtavan innostavaa päästä luomaan uutta yhdessä mukana olevien huikeiden ammattilaisten kanssa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Niina Karvinen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Euroopan unioni on nimennyt yhdeksi avaintavoitteekseen työikäisten osaamisen lisäämisen ja vahvistamisen. Unionin arvioiden mukaan muun muassa digitalisaatio ja vihreä siirtymä tulevat edellyttämään uusia taitoja työntekijöiltä, minkä vuoksi iso osa eurooppalaisesta työvoimasta tarvitsee lisäkoulutusta tai uudelleenkouluttautumista lähivuosina.

ESIC tarjoaa erityisesti koulutuksia ja osaamista sosiaalista innovaatioista, jotka on tunnistettu myös Euroopan tasolla tärkeäksi keinoksi ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Neljän vuoden aikana hankkeessa luodaan läpileikkaava opetussuunnitelma aina ammatillisesta koulutuksesta tohtorikoulutukseen saakka. Koulutuksilla tavoitellaan erityisesti opettajia mutta myös muita aihepiiristä kiinnostuneita.

Laaja yhteistyöverkosto tähtää tiedon ja osaamisen levitykseen

ESIC-konsortio kokoaa yhteen korkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen, osuus- ja yhteisötalouden organisaatiot ja yritykset useista Euroopan maista sekä Euroopan tason toimijat. Hankkeen vahva ja monikielinen viestintä- ja levitysverkosto edistää osuus- ja yhteisötalouden sektorin tuntemusta uravalintana ja tukee aloitteellisen ja yrittäjämäisen ajattelutavan kehittymistä koko EU:n alueella.

– Olemme myös yksi Pact of Skills -ohjelman Blueprint-alliansseista, joten pääsemme verkostoitumaan laajasti yhteisötalouden sektorilla ja jakamaan oppeja Euroopan laajuisesti, Karvinen kertoo.

Seuraavana etappina hankkeessa on European Social Innovation Campus -tietoalustan avaaminen. Siellä tullaan jakamaan muun muassa hankkeessa syntyviä opetussisältöjä sekä tutkimustietoa yhteiskunnallisista yrityksistä ja sosiaalisista innovaatioista. Sivustolle sisällytetään myös dynaaminen Skills Monitor, joka jakaa tutkimustietoa avoimessa datamuodossa tutkijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Hankkeen aloitustapaaminen järjestettiin syyskuussa Helsingissä ja Tallinnassa. Nelivuotinen yhteistyö yhteisötalouden ja sosiaalisten innovaatioiden tunnettavuuden lisäämiseksi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin olemassa olevan tutkimustiedon kartoituksella. ESIC nojaa vahvasti tutkimukseen, ja tiedon kokoaminen ja tutkimustyö ovat yksi hankkeen painopisteistä.

European Social Innovation Campus (ESIC) -hankkeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Tallinnan yliopisto, Universitetet i Sørøst-Norge, Odisee University of Applied Sciences, Live-säätiö, Euricse, Rethink Ireland, Euclid Network, Ukrainian Social Academy, Federazione Trentina della Cooperazione, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid, Asociación empresarial de Sociedades Laborales, Fundatia Alaturi de voi Romania, Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina ja Provincia autonoma di Trento. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023–30.8.2027 ja sen rahoittaa Euroopan komission Erasmus+-ohjelma.