Siirry sisältöön

Tule mukaan maksuttomaan Katsomustietoisuuden kehittäminen omassa työssä -koulutukseen

Opiskelijat kävelevät ulkona hymyillen.
Katsomustietoisuuden kehittäminen omassa työssä -verkkokoulutuksessa (5 op) löydät uusia näkökulmia työhösi. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien työalaan sisältyvää katsomuksiin ja niiden kohtaamiseen liittyvää osaamista.

Tervetuloa mukaan perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattuun maksuttomaan täydennyskoulutukseen! 

Ilmoittautuminen on käynnissä nyt täällä ja jatkuu 30.11.2023 saakka. 

Tavoite

 • Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien työalaan sisältyvää katsomuksiin ja niiden kohtaamiseen liittyvää osaamista, tutustua erilaisiin katsomuksiin, antaa valmiuksia kasvattajan omaan katsomukselliseen reflektointiin, kokeilla ja kehittää yhdessä erilaisten katsomusten tarkastelua sekä rakentaa eri katsomuksia edustavien henkilöiden välistä dialogia
 • Koulutus rakennetaan Howspace oppimisympäristöön, verkossa tapahtuvat koulutuksen kontaktijaksot tapahtuvat Diakonia-ammattikorkeakoulun Zoomissa

Sisällöt

Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen verkossa suoritettava kokonaisuus, joka koostuu kolmesta moduulista:

 • Oma elämäntarina ja katsomus (1 op)
 • Näkökulmia katsomusosaamiseen (2 op)
 • Katsomustietoisuuden vahvistaminen omassa työyhteisössä (2 op)

Osallistuja valitsee yhden katsomustietoisuuteen liittyvän aiheen ja tekee opiskelijakollegansa kanssa työelämää kehittävän kehittämistehtävän Diakin asiantuntijan ohjauksessa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulutukseen voi hakea työsuhteessa oleva, nämä kriteerit täyttävä hakija. Koulutus ei vaadi ennakkotietoja katsomustietoisuudesta.

Toteutus ja haku koulutukseen

Koulutukseen kuuluu kolme lähijaksoa verkkotapaamisina sekä vapaaehtoisia ohjaustunteja. Koulutus päättyy yhteiseen tulevaisuusverstas-työskentelyyn toukokuussa 2024. Tapaamisten välissä on itsenäistä työskentelyä.

Kaikille yhteiset verkkotapaamiset ovat klo 16.30-18.

 • Aloituswebinaari 15.1.2024
 • 22.1.2024 Näkökulmia katsomusosaamiseen seuraavin teemoin: katsomustietoisuuden keskeisiä käsitteitä ja teoriaa, katsomuksellisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö, dialoginen työote katsomusten kohtaamisessa sekä katsomukset huomioivan oppimisympäristön rakentaminen.
 • 12.2.2024 Työpaja katsomusosaamiseen liittyen ja dialogiharjoituksia
 • 11.3. Orientaatio ja ryhmäytyminen projektityötä varten. Katsomustietoisuuden vahvistaminen omassa työyhteisössä -projektityössä tavoitteena on juurruttaa osaamista omaan työhön.
 • 20.5. ja 21.5. Tulevaisuusverstaat

Vapaaehtoiset ohjaustunnit

 • Ohjauskerta 29.1.
 • Ohjauskerta 18.3.

Ilmoittaudu täyttämällä tämä lomake! Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2023. Paikkoja on rajallisesti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen on sitova.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta. Koulutus on osallistujalle maksuton. Mahdollisista muista kuluista vastaa osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Lisätietoja:

lehtori Marjaana Marttila-Ojala (marjaana.marttila-ojala@diak.fi)