Siirry sisältöön

Päivittäisten kohtaamisten rooli korostuu lastensuojelutyössä

Leena Kalliosola seisomassa talon edessä.
Diakin alumni Leena Kalliosalo työskentelee Hoivatien Kempele Auroran osaston toisena tiimivastaavana. Tiimivastaavan pestissä Kalliosalo aloitti toukokuussa 2023.

Aikaisemmin Kalliosalo on työskennellyt palvelualalla. Sosiaalialan opinnot olivat pyörineet jo pitkään mielessä, kunnes mielenkiinto tarkentui vähitellen sosionomiopintojen suuntaan. Kalliosalo opiskeli Diakissa ja suoritti sosionomi-diakonin tutkinnon (AMK) suuntaavina opintoinaan mielenterveys- ja päihdetyö.

– Olin kuullut Diakista paljon hyvää ja koin, että oppilaitoksen arvot vastaavat omiani. Opinnot vastasivat kaikin puolin odotuksiani ja pidin niistä kovasti, Kalliosalo kertoo.

Sosionomiopintoihin kuuluvan harjoittelun Kalliosalo suoritti juuri Kempeleen Aurorassa vuonna 2021.

– Harjoittelussa tuli tunne, että olen oikeassa paikassa, ja työ lastensuojelussa tuntui minulle sopivalta. Diakissa yhteisöllisuus ja arvostava kohtaaminen ovat keskiössä, mikä myös peilautuu Hoivatien arvoihin. On helppo työskennellä näiden arvojen mukaisesti.

Vaihtelevia työtehtäviä

Tiimivastaavana Kalliosalo osallistuu muiden ohjaajien tavoin yksikön arjen pyörittämiseen. Lisäksi hänen vastuualueelleen kuuluu muun muassa työvuorosuunnittelu ja asiakasprosessien asianmukaisen etenemisen varmistaminen.

– Eteenkin roolin mukana tuleva vastuu on mieluista. Olen työssäni ikään kuin koko tiimin tukena, Kalliosalo kertoo.

Kalliosalo pitää erityisesti työn vaihtelevuudesta ja siitä, että yksikään päivä ei ole samanlainen. Lastensuojelutyössä ollaan tekemisissä laajan verkoston kanssa – on viranomaisyhteistyötä sekä perheiden ja nuoren muun lähipiirin kanssa tehtävää yhteistyötä.

– Parasta on, että pääsee vaikuttamaan konkreettisesti nuoren arkeen ja auttaa häntä pääsemään eteenpäin, Kalliosalo toteaa.

Diakin opinnoissa painotettiin kohtaamisen ja toivon ylläpitämisen tärkeyttä, joita myös Kalliosalo työssään korostaa.

– Kohtaaminen on avainsana – siitä kaikki lähtee ja se näkyy meidän päivittäisessä tekemisessämme.

Kalliosalo nauttii työstään. Opinnot vakuuttivat lopullisesti alan sopivuudesta ja siitä, että sosionomin työtehtävät ovat juuri häntä varten.

– Harjoittelun aikana ja työelämään siirtyessä kokemus alan sopivuudesta on vain vahvistunut entisestää, Kalliosalo summaa.

Kuva: Hoivatie
Teksti on tuotettu yhteistyössä Hoivatien kanssa. Hoivatie on Diakin strateginen kumppani.