Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat: projektipäällikkö Helsinkiin (Uudistuva ja moninainen vammaistyö Uudellamaalla)

Haemme nyt Diakin Helsingin-kampukselle projektipäällikköä Uudistuva ja moninainen vammaistyö Uudellamaalla -hankkeeseen määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.11.2023 – 31.10.2026.

Uudistuva ja moninainen vammaistyö Uudellamaalla -hanke: Vammaisalan puute osaavasta työvoimasta on kärjistynyt. Alan tulevaisuuden henkilöstönäkymät näyttävät haastavilta. Lisäksi alaa haastaa työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja koulutuspuolella erityisesti vammaisalaa koskeva heikompi vetovoima. Hankkeessa vahvistetaan vammaistyön vetovoimaa lisäämällä erityisesti nuorten ja maahanmuuttajataustaisten tietoisuutta vammaistyön opiskelu- ja työmahdollisuuksista. Vammaistyön pitovoimaa vahvistetaan työn ja koulutuksen rakenteita kehittämällä sekä lisäämällä työyhteisöjen kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Hankkeen myötä tietoisuus vammaisuudesta lisääntyy ja ennakkoluulot vähenevät.

Hankkeen kohderyhminä ovat maahanmuuttajataustaiset työntekijät, työperäiset maahanmuuttajat ja opiskelijat, vammaisalan työyhteisöt, vammaistyön ammattilaiset, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat sekä oppilaitosten henkilöstö, oppilaat ja alasta kiinnostuneet eri koulutusasteilla.

Diak hallinnoi hanketta ja sen osatoteuttajina on toisen asteen oppilaitoksia ja vammaispalvelujen asiantuntijaorganisaatioita.

Projektipäällikkönä

 • vastaat hankkeen edistämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä hanketyöntekijöiden ja osatoteuttajien kanssa
 • osallistut hankkeen toimenpiteisiin vammaistyön asiantuntijana
 • vastaat hankkeen hallinnoinnista, toimintojen kokonaiskoordinaatiosta, verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöstä, viestinnästä yhteistyössä viestintäasiantuntijan ja hanketyöntekijöiden kanssa
 • vastaat raportoinnista ja hanketilaisuuksien järjestämisestä yhteistyössä osatoteuttajien kanssa
 • teet yhteistyötä rahoittajan, ohjausryhmän ja sidosryhmien kanssa.

Sinulla on

 • soveltuva korkeakoulututkinto
 • kokemusta vammaisalasta ja sen kehittämisestä
 • näkemystä vammaisalan koulutuksesta
 • kokemusta hanketyöstä ja hankkeen hallinnoinnista
 • hyvät tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot sekä kykyä innostaa erilaiset toimijat mukaan yhteistyöhön
 • itsenäinen, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa.

Eduksi katsomme kokemuksen työskentelystä monikulttuurisessa työyhteisössä ja työskentelystä maahanmuuttajien kanssa.

Valittavan henkilön kokemuksesta ja osaamisesta riippuen tehtävän kuukausipalkka asettuu välille 4 000–4 300 €.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän valtakunnallisessa, kansainvälistyvässä ammattikorkeakoulussa. Pääset myös osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota, jossa työskentely koetaan merkitykselliseksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Ilse Vogt, p. 040 509 2538, 23.10. klo 16–17, 27.10. klo 9–10, ilse.vogt@diak.fi

Haethan tehtävään pian, kuitenkin viimeistään 31.10.2023. Aloitamme haastattelut mahdollisesti jo hakuaikana. Liitäthän hakemukseen CV:n ja hakemuskirjeen.