Siirry sisältöön

Uusia näkökulmia työelämävaihdosta

Sirpa Salmela ja Leena Kalliosola työskentelemässä pöydän äärellä.
Diakin sosiaalialan lehtori, opinto-ohjaaja Sirpa Salmela oli työelämävaihdossa Hoivatien Aurora Kempeleessä keväällä. Työelämävaihdossa Salmela oli ensimmäistä kertaa. Työelämävaihdossa Salmelaa oli vastassa Diakista aikanaan sosionomi-diakoniksi valmistunut Leena Kalliosola, joka työskentelee Aurora Kempeleessä tiimivastaavana.

– Ideana on, että opettajat pääsevät päivittämään taitojaan. Halusin kentälle ja nimenomaan sijaishuoltoon, koska en ole ollut koskaan siellä töissä. Vaihtoaika on 40 tuntia eli aika vähän, joten minulle oli tärkeää suorittaa se yhtenäisenä jaksona, jotta voin oikeasti työskennellä yksikössä olevien nuorten kanssa, Salmela kertoo.

Yksikölle työelämävaihto on tilaisuus päästä näyttämään, miten opetusta siellä voidaan hyödyntää. Aurora Kempeleen tiimivastaava Leena Kalliosalo on itse Diakista vuonna 2021 valmistunut, joten siksikin työelämävaihto oli mielenkiintoinen kokemus.

– Opiskelin sosionomi-diakonin suuntautumisvaihtoehdossa ja siinä lastensuojelun opetusta on vähemmän, kun taas sosionomiryhmä voi suuntautua suoraan lastensuojeluun. Sosionomi-diakonin-koulutuksen hyöty on kuitenkin Diakissa korostettu kohtaamisen merkitys. Se korostuu jokapäiväisessä työssä.

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden ytimessä

Myös Salmela otti heti vaihdon aluksi sen roolin, että jutteli kaikkien kanssa.

– Minulle todella tuli sellainen olo, että sain nuoriin kontakteja olemalla heidän kanssaan ja keskustelemalla. Havainnoin yhteisessä tilassa asioita ja tilanteita ja kysyin ohjaajilta täsmennyksiä. Kempeleessä on paljon nuoria ohjaajia ja minä olen yli 50-vuotias. Nuoret ohjaajat ehkä tietävät enemmän nuorten asioista ja he pystyvät lähtemään ottamaan kontaktia esimerkiksi peleihin liittyen, ja minä taas en muista edes niiden nimiä. Pohdin, miten yhteiskunta näyttäytyy nuorille, koska se ei ole sama asia kuin miten se näyttäytyy minulle. Siksi on hyvä, että yksikössä pyritään siihen, että siellä työskentelee monen ikäisiä ohjaajia. Vanhemman ohjaajan seurassa nuori voi olla paremmin pieni, kun taas nuoremman ohjaajan kanssa kohtaamiseen on paljon erilaisia valtteja, Salmela pohtii.

Salmela pääsi näkemään konkreettisesti, miten merkittävä asia yhteisöllisyys ja osallisuus. Esimerkiksi älylaitteet vievät kaikilta paljon aikaa, ja se asettaa arjessa omat haasteensa sille, miten kaikki saadaan mukaan osallistumaan ja mukaan yhteisöllisyyteen.

– Ohjaajat tekevät vaativaa työtä. Nuorten arkeen asetetaan tavoitteita ja pienetkin asiat mitä saadaan yhdessä tehtyä kuten esimerkiksi haravointi ja lettujen paistaminen, ovat tärkeitä. Harmittelin, miten oma viikkoni loppui niin nopeasti ja olisin halunnut jatkaa nuorten kanssa työskentelyä samalla tutkien niitä asioita, mitä siellä opinnoissa on ja miten ne näyttäytyvät lastensuojelun arjessa.

– Aurora Kempeleessä ei osallisteta vain nuoria, vaan osallistetaan myös perheitä omien nuorten arkeen. Koska nuoret siirtyvät joissain vaiheessa takaisin omiin verkostoihin, pyritään pitämään perheet ja verkostot lähellä ja osallistamaan heidät nuoren arkisiin asioihin kuten esimerkiksi vaatteiden ostoon, Kalliosalo jatkaa.

Salmela kiinnitti viikon aikana huomiota erityisesti myös kirjaamiseen.

– Olen kirjaamisvalmentaja, ja nyt konkreettisesti näin, että ohjaajat joutuvat kirjaamaan todella paljon. Viekö se jo liikaa aikaa läsnäololta? Olisikin tärkeää tehdä näkyväksi, kuinka monta tuntia kirjaamiseen menee aikaa.

Kalliosalo kertoo, että kirjaamisen määrä riippuu päivästä. Jos päivän aikana on paljon tapahtumia tai puheluita niin kirjaamistakin on enemmän.

– Tiedon kulkeminen ohjaajien välillä varmistetaan kirjaamisella, mutta jaksotamme kirjaamista vaihtelemalla sitä, kuka on nuoren kanssa ja kuka kirjaa niin, että aina on joku aikuinen läsnä nuorille.

Ideoita opetussuunnitelmaan

Diakissa opetussuunnitelma uusitaan viiden vuoden välein. Salmela on nyt mukana uudistamisessa tuomassa näkökulmia ja sisällöntuottajana. Työelämävaihto on antanut perspektiiviä ja ideoita.

– Haluan ehdottomasti olla mukana opetussuunnitelman uudistamisessa. Esimerkiksi ”Osallistava dokumentointi” ja ”Dokumentointi” -kurssien sisällöt liittyen kirjaamiseen ovat tärkeitä.

– On hyvä, että tällaista vaihtoa tapahtuu. Opettajat saisivat enemmänkin käydä ruohonjuuritasolla, koska molemminpuolista ymmärrystä tarvitaan. Korostan kaikissa Diakin opintojaksoissa esille nousevaa kohtaamisen merkitystä; Diakissa yhteisöllisuus ja arvostava kohtaaminen ovat keskiössä ja se peilautuu Hoivatien arvoihin. On helppo työskennellä näiden arvojen mukaisesti, Kalliosalo summaa.

Teksti on tuotettu yhteistyössä Diakin kanssa. Diak on Hoivatien strateginen kumppani.