Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat: asiantuntija hankkeeseen

Haemme nyt Monikulttuuriset opintopolut -hankkeeseen asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2023–30.9.2026.  

Hankkeen päätavoitteena on koulutuksessa aliedustettujen ryhmien, kuten maahanmuuttajien ja romanien sekä muiden koulutuksesta syrjäytyneiden koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Hanke vahvistaa em. kohderyhmien sekä opintojensa vuoksi Suomeen tulleiden opiskelijoiden koulutus- ja opiskelumahdollisuuksia ja kehittää heille opintoihin toimivia ohjauksen ja valmennuksen malleja. Hanke tukee myös opintojen suorittamista, siirtymiä eri koulutusmuotojen välillä sekä kiinnittymistä koulutuksen ja työelämän oppimisympäristöihin. Pitkällä tähtäimellä hanke ehkäisee opintojen keskeyttämistä ja edistää työelämään siirtymistä opintojen jälkeen.

Asiantuntijana

 • vastaat romanien koulutuspolkujen sujuvoittamiseen liittyvistä toiminnoista ja romaniasiantuntijuuden tuomisesta hankkeeseen
 • toteutat romaneihin kohdentuvaa toimintaa ja tiedonkeruuta sekä suunnittelet ja toteutat korkeakouluopintoihin valmentavat työpajat
 • toimit hankkeen aikana tukihenkilönä romanitaustaisille opiskelijoille ja rakennat romanien korkeakoulutuksen tukihenkilöverkostoa
 • järjestät alueittain korkeakoulujen henkilöstölle (opettajat, hallinto, tukipalvelut) romanien koulutusta ja työllisyyttä käsitteleviä info- ja työpajoja
 • osallistut ja vastaat koko hankkeen ajan parhaiden käytäntöjen juurruttamisesta pysyväksi toiminnaksi korkeakouluihin ja työelämään
 • osallistut yhteiskehittämiseen, hankkeen arviointiin ja viestintään yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen hanketyöntekijöiden kanssa.

Odotamme sinulta

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • romanikulttuurin asiantuntemusta sekä kokemusta romanitoimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä
 • kokemusta romanien koulutusta ja osallisuutta edistävästä kehittämistyöstä
 • hyviä verkostoja hankkeen alueiden (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) romaniväestöön
 • hanketyökokemusta
 • kokemusta korkeakoulujen henkilöstön kanssa tehtävästä yhteistyöstä
 • valmennus-, ohjaus- ja esiintymiskokemusta
 • kokemusta työpajatoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä hakevasta toiminnasta ja tiedonkeruusta
 • hyviä tiimityöskentelytaitoja sekä kirjallisia ja suullisia vuorovaikutustaitoja
 • itsenäistä, oma-aloitteista ja ratkaisukeskeistä työskentelytapaa.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän valtakunnallisessa, kansainvälistyvässä ammattikorkeakoulussa. Pääset myös osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota, jossa työskentely koetaan merkitykselliseksi.

Valittavan henkilön kokemuksesta ja osaamisesta riippuen tehtävän kuukausipalkka asettuu välille 3600–3830 euroa. Tehtävä sijoittuu Pieksämäen toimipisteelle ja on kokoaikainen.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Sari Vilminko p. 040 091 0223 ma 28.8.2023 klo 10–11 ja ke 6.9.2023 klo 15–16.

Haethan tehtävään pian, kuitenkin viimeistään 10.9.2023.