Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat: projektikoordinaattori

Haemme nyt Diakin Helsingin-kampukselle projektikoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2023–31.3.2026.

Projektikoordinaattorina työskentelet Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Virtaa Varustamoista – matalan kynnyksen palvelumallin vahvistaminen -hankkeessa. Hankkeessa vahvistetaan Helsingin seurakuntayhtymän matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen, Varustamoiden, toimintaa. Varustamoiden asiakkaina ovat työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat 25–55-vuotiaat helsinkiläiset, joilla on useita hyvinvoinnin vajeita, jotka käyttävät useita sote-palveluita, tai jäävät kokonaan niiden ulkopuolelle. Tässä hankkeessa Varustamoiden erillisistä ohjauspalveluista rakennetaan saumaton ja saavutettava palvelukokonaisuus. Olennaista on organisoida Varustamoiden, järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyö toimivaksi yhteistyöverkostoksi, joka mahdollistaa kohderyhmän tehokkaamman ja kokonaisvaltaisemman tuen ja etenemisen koulutus- ja työurilla.

Hankkeessa kehitetään kohderyhmän osallisuutta tukevaa ryhmätoimintaa tulokselliseksi todetun Voimavararyhmä-mallin pohjalta. Ryhmätoiminnan rinnalla kehitetään yksilöohjausta, johon sisältyy työ- ja toimintakyvyn arviointia sekä silloitusta koulutukseen ja työelämään.

Hankkeen hallinnoija on Helsingin Seurakuntayhtymä ja Diakonia-ammattikorkeakoulu on osatoteuttaja.

Projektikoordinaattorina

 • vastaat Diakin osatoteutuksen hankehallinnosta, taloudesta, maksatus- ja seurantaraportoinnista sekä toimit osatoteutuksen yhteyshenkilönä rahoittajan suuntaan
 • teet verkostoyhteistyötä ja hankeviestintää
 • toteutat ryhmä- ja yksilöohjausta sekä toiminta- ja työkyvyn arviointia sekä tuet osallistujien koulutus- ja työelämäpolkuja
 • teet hankkeen mallintamis-, juurrutus- ja levittämistyötä sekä arvioit toteutettavaa hanketoimintaa
 • osallistut aineiston keräämiseen, hanketoiminnan dokumentointiin sekä tulosten viestintään ja levittämiseen
 • osallistut Varustamojen matalan kynnyksen toimintamallin kehittämiseen ja hankejulkaisujen kirjoittamiseen.

Odotamme sinulta

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • kokemusta hankehallinnosta, erityisesti ESR- ja ESR+ -hankkeista, projektijohtamisesta ja hankeviestinnästä
 • kokemusta kehittämistyöstä, erityisesti palvelunkäyttäjien osallistamisen menetelmistä
 • kokemusta asiakas- ja verkostotyöstä
 • ryhmä- ja yksilöohjaustaitoja
 • valmiutta toimia seurakuntatyön ja diakonian kontekstissa
 • hyviä vuorovaikutustaitoja sekä innostunutta ja aktiivista työotetta.

Katsomme eduksi Helsingin kaupungin palveluverkostojen ja järjestöverkostojen tuntemuksen.

Valittavan henkilön kokemuksesta ja osaamisesta riippuen tehtävän kuukausipalkka asettuu välille 4100–4300 €.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän valtakunnallisessa, kansainvälistyvässä ammattikorkeakoulussa. Pääset myös osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota, jossa työskentely koetaan merkitykselliseksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Ilse Vogt, p. 040 509 2538, 21.8. klo 15.00–16.00, 29.8. klo 15.00–16.00.

Haethan tehtävään viimeistään 5.9.2023. Liitäthän hakemukseen CV:n ja hakemuskirjeen.