Siirry sisältöön

Laaja-alainen opetus valmistelee työelämään

Kaarlo Laakkonen
Kaarlo Laakkonen työskentelee tiimivastaavana Karhulan sijaishuollon erityisyksikössä Muhoksella. Tiimivastaavan työtehtävissä hän on toiminut nyt parin vuoden ajan.

Lukion jälkeen Laakkonen suuntasi opiskelemaan Diakiin ja suoritti sosionomi (AMK), diakoniatyö -tutkinnon. Monipuolinen tutkinto mahdollistaa useissa eri työtehtävissä työskentelyn, mutta Laakkoselle oli alusta asti selvää, että hän halusi töihin nimenomaan lastensuojelun pariin.

– Pidän työssäni siitä, että saan olla ihmisten kanssa tekemisissä ja auttaa muita, Laakkonen kertoo.

Kaiken kaikkiaan Laakkonen kokee, että opinnot valmistelivat hyvin sosiaalialalle.

– Opinnoista sai pohjatietoja, joiden päälle käytäntöä oli sitten työelämässä hyvä lähteä rakentamaan. Opinnot auttoivat myös ymmärtämään sotealan kentän laajuutta, joka on erityisen tärkeää, sillä teemme työssämme yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Ylipäätänsä opin, mitä kaikkia erilaisia työkaluja pystyn työssäni hyödyntämään.

Opintoihin liittyen Laakkonen nostaa esille erityisesti mielenkiintoiset kurssisisällöt sekä opettajat, jotka osasivat käsitellä aihepiirejä monipuolisesti eri näkökulmista käsin.

– Työssäni on tärkeää, että osaa katsoa asioita laaja-alaisesti ja pohtia ongelmia useista eri näkökulmista. Pidin siitä, että tämä näkyi myös opetuksessa.

Monipuolista tiimityötä

Tiimivastaavan työtehtävät ovat monipuolisia ja työarjessaan Laakkonen ehtii olla monessa mukana.

– Asiakkaiden kanssa olen päivittäin. Omaohjaajien kanssa pohdimme, mihin suuntaan mennään ja mikä olisi paras ratkaisu kuhunkin tilanteeseen. Sellaista tiimityötähän tämä on, ei voi niin sanotusti sooloilla.

Työtehtäviin kuuluu asiakastyön hallinnollisia toimia, kuten kuukausiraporttien ja maksuliikenteen läpikäymistä, omaohjaajatyön organisoimista ja yhteydenpitoa eri tahojen kanssa. Laakkonen toimii lisäksi palveluvastaavan sijaisena ja luottamusmiehenä.

Opiskeluaikanaan Laakkonen suoritti harjoittelun erityisdiakonian puolella. Harjoittelupaikoiksi valikoitui toimeentulotuen ratkaisuasiantuntijan pesti Kelalla sekä Karhulan lastensuojeluyksikkö – Laakkosen nykyinen työpaikka.  Lastensuojelutyön ihmisläheisyys ja monipuolisuus vakuuttivat Laakkosen siitä, että tämä työ on häntä varten.

– Harvoin on samanlaisia päiviä ja työtä voi tehdä omalla persoonallaan. Parasta on huomata nuoren kanssa, että tässähän on menty eteenpäin. Tämä työ on opettanut, että pienetkin onnistumiset ovat palkitsevia.

Teksti on tuotettu yhteistyössä Diakin kanssa. Diak on Hoivatien strateginen kumppani.

Kuva: Hoivatie