Siirry sisältöön

Diakista valmistuneet tyytyväisiä AMK-tutkintoonsa

Tyttö katsoo ikkunasta ulos koulun tiloista.
Valtakunnallisen uraseurantatutkimuksen mukaan Diakista vuonna 2017 valmistuneet AMK-tutkinnon suorittaneet ovat valtakunnallista keskiarvoa tyytyväisempiä tutkintoonsa ja työuraansa. Uraseurantakysely kokoaa viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluista valmistuneiden näkemyksiä tutkinnostaan ja työurastaan. Kyselyyn vastasi tänä vuonna ennätysmäärä valmistuneista.

Valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn perusteella viisi vuotta sitten Diakista valmistuneista 88 prosenttia oli vähintään melko tyytyväisä tutkintoonsa. Alemman ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneista 88 prosenttia ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneista 77 prosenttia oli vähintään melko tyytyväisiä tutkintoonsa.

– Uraseurantakyselyn tarjoama palaute on meille tärkeää, sillä se auttaa meitä kehittämään koulutusta vastaamaan entistä paremmin työelämän osaamistarpeisiin. On tärkeää kuulla meiltä valmistuneilta, miten tutkinto on kantanut työuralla ja mitä voimme vielä kehittää, sanoo vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala.

Tyytyväisyys tutkintoon_uraseurantakyselyn diagrammi.

 

Hyvät eväät työuralle

Uraseurantakyselyn vastausten mukaan Diakin tutkinnot tarjoavat hyvät eväät työuralle. Diakin vastaajien osalta kokonaistyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta oli 4,69 (asteikolla 1–6), kun valtakunnan tasolla luku oli 4,56.

Diakissa AMK-tutkinnon suorittaneet olivat myös valtakunnallista keskiarvoa tyytyväisempiä viisi vuotta sitten suoritettuun tutkintoonsa työuran kannalta. Tutkintoonsa työuransa näkökulmasta tyytyväisten keskiarvo oli Diakissa 4,73, kun se valtakunnallisella tasolla oli 4,54.

– Diakista valmistutaan aloille, joilla on erityisen hyvät työllisyysnäkymät. Tulokset kertovat myös siitä, että tutkinnot vastaavat sisällöltään hyvin työelämän tarpeisiin, Hakala sanoo.

Tyytyväisyys tutkintoon on vahvasti yhteydessä vastaajan tyytyväisyyteen työuraansa. Tutkinnon antamat valmiudet työelämään, mahdollisuus hyödyntää osaamista työssä sekä työnantajan arvostus tutkintoa kohtaan vaikuttavat siihen, miten tyytyväisiä vastaajat ovat tutkintoon.

Kaikista Diakissa vuonna 2017 tutkinnon suorittaneista vastaajista jopa 90 prosenttia oli vähintään melko tyytyväinen työuransa kokonaisuuteen. Tutkintoaan vastaavalla alalla Diakista valmistuneista vastaajista työskentelee 86 prosenttia. Vakituisessa tai määräaikaisessa työssä viisi vuotta valmistumisensa jälkeen työskentelee 82 prosenttia vastaajista.

Uraseurantakyselyn vastaajamäärä kasvoi

Jo viidettä kertaa toteutettuun valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn vastasi lähes 11 000 vuonna 2017 ammattikorkeakoulututkinnosta tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistunutta. Tämä on 41 prosenttia kaikista vuonna 2017 valmistuneista. Vastausprosentti kasvoi edellisestä kyselystä.

Diakissa vastausprosentti kohosi ennätykselliseen 54,2 prosenttiin. Yhteensä vastaajia oli 375.

Uraseurantakysely lähetetään vuosittain kaikille viisi vuotta aiemmin AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille. Uraseurantakysely tuottaa ajantasaista tietoa valmistuneiden työurista ja työmarkkinatilanteesta, lisäkouluttautumisesta sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Vastauksia hyödynnetään mm. koulutuksen kehittämisessä ja uraohjauksessa.

Lisätiedot

Uraseurantakyselyn tuloksia: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen ja Töissä.fi.