Siirry sisältöön

Kansalaisaloite nuoriasiavaltuutetun viran perustamisesta

Kaksi nuorta pitää käsistä kiinni, teksti "Kansalaisaloite nuoriasiavaltuutetun viran perustamisesta".
Suomessa on paljon laadukkaita toimijoita ja palveluita, jotka edistävät nuorten hyvinvointia. Nykyiset palvelut ovat kuitenkin hajallaan ja apu vaikeasti löydettävissä. Nuorisoalan toimijoiden laatima kansalaisaloite vaatii nuoriasiavaltuutetun viran perustamista nuorten aikuisten edun ja oikeuksien edistämiseksi. Diak on ollut mukana valmistelemassa aloitetta.

Meillä nuorisoalan toimijoilla on yhteinen huoli nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan. Arvion mukaan jopa joka kymmenes nuori on vaarassa syrjäytyä. Nuorten kokema yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina, ja pandemia-aika on entisestään polarisoinut nuorten tilannetta. Me nuorten parissa toimivat tahot olemme huomanneet, että nuorten usko tulevaisuuteen horjuu. Se on koko yhteiskunnan kannalta hyvin huolestuttavaa.

Suomessa on paljon laadukkaita toimijoita ja palveluita, jotka edistävät nuorten hyvinvointia. Nykyiset toimenpiteet ovat kuitenkin liian hajallaan ja nuorten näkökulmasta apu on vaikeasti löydettävissä. Monet toimijat eduskunnan tarkastusvaliokuntaa myöten ovatkin peräänkuuluttaneet yhden kokoavan tahon nimeämistä, jotta nuorten hyvinvointia pystytään edistämään nykyistä pitkäjänteisemmin ja laaja-alaisemmin – nuorten osallisuus huomioiden.

Suomessa tarvitaan nuorten asioiden edistämiseen paitsi poliittista johtajuutta, myös riippumatonta tahoa, joka edistäisi nuorten aikuisten edun ja oikeuksien toteutumista. Tähän tarpeeseen ehdotamme nuoriasiavaltuutetun viran perustamista.

– Ymmärrämme, että virka ei ole taikaisku nuorten pahoinvoinnin poistamiseen, mutta se olisi merkittävä edistysaskel siihen, että nuorten näkemykset ja kokemukset otettaisiin huomioon nykyistä pitkäjänteisemmin ja laajemmin. 18–29-vuotiaat nuoret aikuiset ansaitsevat oman puolestapuhujansa nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Katri Angeria Diakonissalaitokselta.

– Olemme mukana aloitteessa, koska haluamme vahvistaa nuorten aikuisten hyvinvointia ja osallisuutta. Diak haluaa rakentaa parempaa maailmaa ja hyvää tulevaisuutta kaikille. Kouluttajana haluamme myös muistuttaa, että nuorissa on valtava potentiaali, jota meillä ei ole varaa hukata. Tämä kansalaisaloite on yksi selkeä ja konkreettinen keino edistää nuorten osallistumismahdollisuuksia ja tapoja tulla kuulluksi sekä edistää nuorten hyvinvointia pitkäjänteisesti, sanoo Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.

Allekirjoita kansalaisaloite!

Kannata asiaa allekirjoittamalla kansalaisaloite. Tarvitsemme 50 000 allekirjoitusta, jotta kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn. 

Kansalaisaloitetta ovat olleet valmistelemassa yhdessä nuorten kanssa Diakonissalaitos, Suomen Diakoniaopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Lahden Diakonialaitos, Länsi-Suomen Diakonialaitos ja Step-koulutus. Tavoitamme toiminnoissamme tuhansia nuoria päivittäin ja näemme, kuinka nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Toivomme yhdessä tähän muutosta. 

  • Lisätietoja kansalaisaloitteesta HDL:n verkkosivulla. Seuraa keskustelua sosiaalisessa mediassa: #nuoriasiavaltuutettu.