Siirry sisältöön

Avoimet työpaikat: TKI-asiantuntija

Haemme nyt Diakin Helsingin-kampukselle tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) asiantuntijaa määräaikaiseen tehtävään 1.2.2023–31.5.2025 väliselle ajalle.

Asiantuntija toimii Kokonaisena työssä -hankkeessa erityisasiantuntijana 40 % työajasta ja muissa Diakin tki-toiminnan tehtävissä 60 % työajasta.

Kokonaisena työssä -hanke

 • Hanke on SDO:n hallinnoima ESR+-hanke, jossa kehitetään, pilotoidaan ja juurrutetaan käyttöön Kokonaisena työssä-valmennusmalli ja työvälineet kokonaisvaltaiseen kokemusosaamisen tunnistamiseen.
 • Hankkeessa lisätään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, opiskelijoiden, alalle pyrkivien nuorten, koulutuksen toteuttajien sekä työnantajien ymmärrystä siitä, miten omakohtaiset kokemukset voidaan jalostaa kokemusosaamisena käyttöön erilaisissa ammatillisissa toimintaympäristöissä.
 • Diak vastaa hankkeessa seuranta- ja arviointitiedon keräämisestä, analysoinnista ja dokumentoinnista.

Hankkeen erityisasiantuntija (40 % työajasta)

 • vastaa Diakin osatoteutuksen ja talouden hallinnosta
 • vastaa hankkeen arviointisuunnitelman ja julkaisusuunnitelman laatimisesta
 • osallistuu hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • rekrytoi Diakin henkilökuntaa ja opiskelijoita hankkeen toimenpiteisiin
 • tuottaa hankkeen julkaisuja ja tukee muita hanketoimijoita hankkeen julkaisujen tuottamisessa
 • tukee hankkeen tulosten mallintamista ja hankkeen viestintää.

Diakin tki-asiantuntija (60 % työajasta):

 • työskentelee Diakin kehittämishankkeissa, erityisesti hankearvioinnin tehtävissä
 • työskentelee tki-toiminnassa esimerkiksi hankevalmistelussa ja toiminnan kehittämistehtävissä.

Sinulla on

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta asiantuntijatyöstä tutkimus- ja kehittämishankkeissa
 • kokemusta vaikutusten arvioinnista, erityisesti hankearvioinnista
 • joustavuutta toimia jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, moninaisissa verkostoissa ja digitaalisilla alustoilla
 • hyvät tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot sekä kykyä innostaa erilaiset toimijat mukaan yhteistyöhön
 • itsenäinen, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen työskentelytapa
 • kokemus hankevalmistelusta on tehtävässä eduksi.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän valtakunnallisessa, kansainvälistyvässä ammattikorkeakoulussa. Pääset myös osaksi yhteisöllistä asiantuntijaorganisaatiota, jossa työskentely koetaan merkitykselliseksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Ilse Vogt, puh. 0405092538, 13.2. klo 16-17 ja 15.2. klo 16-17 tai sähköpostitse ilse.vogt@diak.fi.

Haethan tehtävään viimeistään 19.2.2023.