Siirry sisältöön

Sivellin-palkinto jaettu – kunniamaininta Diakin opinnäytetyölle

Essi Pelto, Anne Eliasson ja Minttu Pekkarinen
Diakonian tutkimuksen seura on jakanut Sivellin-palkinnon. Tänä vuonna seura jakoi myös kunniamaininnan innovatiiviselle opinnäytetyölle. Sen sai Diakissa tehty opinnäytetyö.

Kunniamaininnan sai Diakin opinnäytetyö Avoimin mielin, ammattilainen! podcast monisuhteisen asiakkaan kohtaamisesta, jonka tekijöinä ovat Minttu Pekkarinen ja Essi Pelto.

Kunniamaininnan perusteluina oli ennen kaikkea opinnäytetyön innovatiivisuus toteuttamisen tavassa sekä rohkeus tarttua ajankohtaiseen ja diakoniatyön piirissä ehkä vielä vähemmän esillä olleeseen teemaan. Lisäksi teemaa on käsitelty tähän aikaan sopivalla tavalla. Opinnäytetyön myötä on tuotettu myös materiaalia, josta on apua arjen työssä ja jonka kautta on mahdollisuus tavoittaa myös diakonian ja kirkon piirissä olevia, mutta myös niiden ulkopuolella olevia ihmisiä laajasti.

Sivellin-palkinto ruoka-apua koskevalle maisteritutkielmalle

Sivellin-palkinnon sai Helsingin yliopiston käytännön teologian maisteritutkielma Vähäväkisen ruokaturva: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyön ruoka-apu asiakkaiden kokemana, jonka on tehnyt Anne Eliasson.

Palkinto myönnettiin opinnäytetyölle, jossa on tutkimuksellisesti vahva ote. Se nostaa diakonian tutkimuksen keskiöön omana tutkimusalanaan.  Tutkimuksessa tulee näkyviin myös diakonian erityisesti tässä yhteiskunnallisessa ajassa tärkeä teema ja ennen kaikkea se nostaa heikommassa asemassa olevien äänen.

Vuonna 2022 Diakonian tutkimuksen seuran Sivellin palkintoehdokkaita saapui yhteensä 7. Palkintoraadin mukaan kaikki opinnäytetyöt olivat erinomaisia ja niiden kautta muodostui hyvä kuva siitä, miten diankoniatyötä voi tutkia monella tapaa ja monesta näkökulmasta.

Palkinnon hakukuulutuksessa todettiin, että palkittavan opinnäytetyön valintakriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen.

Lisätietoja

Eeva Rossi,
p. 040 659 8065
eeva.rossi@ulapland.fi

Varpu Wiens
p. 050 505 3622
varpu.wiens@diak.fi