Siirry sisältöön

Luovat menetelmät opetuksessa – tutustu e-kirjaan

Patsas taidenäyttelyssä
Luovat menetelmät tiedeopetuksessa – kohti uusia mahdollisuuksia -niminen e-kirja esittelee innovatiivisten ja luovien menetelmien soveltamista luonnontieteiden ja matematiikan (LUMA) opetuksessa. Kirjassa vertaillaan LUMA-opetusta Suomessa, Puolassa, Alankomaissa ja Irlannissa ja tarjotaan yleiskatsaus innovatiivisiin ja luoviin opetusmenetelmiin.

Luovat menetelmät lisäävät opiskelumotivaatiota

Sekä Suomessa että muualla EU:n alueella on havahduttu siihen, että luonnontieteiden opetukseen kaivataan uusia menetelmiä luonnontieteiden opetukseen opiskelumotivaation ja oppimistulosten nostamiseksi.

− Motivaation ja oppimistuloksien nostamiseksi käyttöön on maailmalla otettu entistä luovempia menetelmiä sekä huumoria. Tuore e-kirja tarjoaa tietoa siitä, kuinka erilaisia innovatiivisia oppimismenetelmiä ja luovia työkaluja voidaan käyttää oppimisen tukemiseen, sanoo Diakin sosiaalialan lehtori Ari Nieminen.

Eräs kirjan keskeinen teema on taiteen ja tieteen välisen vuorovaikutuksen hyödyntäminen opetuksen elävöittämiseksi. Esimerkiksi Puolassa luonnontieteitä on opetettu muun muassa kuvataiteen ja näyttelemisen keinoin. Tavoitteena on ollut saada oppilaat ymmärtämään uusia käsitteitä ja parantamaan heidän ymmärrystään maailmasta, ei pelkästään suorittamaan kouluarvosanoja. Irlannissa on todettu draaman ja improvisaation edistävän sosiaalista vuorovaikutusta opetuksessa.

Uudenlaisesta opetuksesta hyötyä myös sosiaalialalle

Uusia ja luovempia menetelmiä voidaan soveltaa myös sosiaalialan opetuksessa. Muiden luovien keinojen ohella huumori on varteenotettava työkalu. Huumorilla voidaan luoda uusia näkökulmia hankaliin tilanteisiin.

− Huumorin käyttö vapauttaa sosiaalisia tilanteita, ja sillä ylitetään ristiriitoja sekä vähennetään ahdistusta ja stressiä, toteaa Diakin projektipäällikkö Niko Nummela.

Kirja on tuotettu kansainvälisessä I-STEM-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää luovien menetelmien ja huumorin soveltamista luonnontieteiden opetuksessa.

Linkki e-kirjan tilaukseen: https://istem-project.eu/e-book/fi/