Siirry sisältöön

Valmistuneiden uraseurantakysely kehittää koulutuksen laatua – kysely 2017 valmistuneille

Ihmisiä seisomassa käytävällä.
Minkälainen on Diakista valmistuneiden työtilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen? Kantaako opinnoista saatu osaaminen työelämässä? Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely kokoaa tietoa koulutuksen kehittämiseksi ja vaikuttaa myös ammattikorkeakoulujen rahoitukseen. Tänä vuonna 13.10. aukeavan kyselyn saavat vuonna 2017 valmistuneet.

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä, työuran kokonaisuudesta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon.

– Kyselyn tulokset auttavat meitä kehittämään koulutusta niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin työelämän osaamistarpeisiin. On tärkeää kuulla meiltä valmistuneilta, millä tavoin koulutus on kantanut heitä omalla työuralla ja mihin on mahdollisesti jäänyt katvealueita, sanoo vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala.

Kysely vaikuttaa suoraan myös ammattikorkeakoulujen rahoitukseen. Kysely on sidottu opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemään ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin. Rahoitusmalliin vaikuttavien vastausten perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa ammattikorkeakouluille 3 prosenttia perusrahoituksesta.

– Vastaamalla kyselyyn Diakin alumnit omalta osaltaan turvaavat koulutuksemme tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia. Vastanneiden määrä vaikuttaa suoraan rahoitukseen, joten jokaisella vastauksella on merkitystä, Hakala sanoo.

Kysely toteutetaan samanaikaisesti kaikissa ammattikorkeakouluissa eri puolilla Suomea. Vuosittainen kysely lähetetään aina viisi vuotta sitten valmistuneille, joten tänä vuonna sen saavat vuonna 2017 valmistuneet.

Vuonna 2017 valmistunut, vastaa kyselyyn!

Vastaamalla olet mukana tuottamassa tietoa, jota käytetään koulutuksen laadun kehittämiseen. Vastaamalla:

  • autat hakijoita ja nykyisiä opiskelijoita heidän urapohdinnoissaan
  • pääset vaikuttamaan tulevaisuuden ammattikorkeakoulutukseen
  • uraseurantakysely on tärkeässä roolissa koulutuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden uraohjauksessa
  • tuet ammattikorkeakoulujen rahoitusta.

Miten vastata?

  • Kysely lähetetään suoraan sähköpostilla ja tekstiviestillä kaikille vuonna 2017 valmistuneille, amk- tai yamk-tutkinnon suorittaneille
  • Kyselyn vastausaika on 13.10–9.11.2022.
  • Taustatietosi (perustiedot tutkinnosta) poimitaan opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämästä korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta Virrasta.
  • Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.

Tuloksia aikaisempien vuosien kyselyistä voit nähdä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta sekä korkeakouluista valmistuneiden työtehtäviä ja urapolkuja esittelevässä kaikille avoimessa töissä.fi-verkkopalvelussa. Kyselyn toteuttaa ammattikorkeakoulut yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa. Lue lisää kyselystä.

Arvostamme vastaustasi suuresti!