Siirry sisältöön

Vahvista monikulttuurisen ohjauksen osaamistasi verkkokoulutuksessa!

Oletko opetustoimessa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevä ammattilainen, joka haluaa laajentaa monikulttuurisuusosaamistaan? Osallistu Opetushallituksen rahoittamaan maksuttomaan koulutukseen! Ilmoittautuminen on auki 1.–31.10.2022.

Monikulttuurisen pedagogiikan ja ohjauksen ammattilaiseksi (10 op)  on verkkokoulutus, joka on suunnattu opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulutus on osallistujalle maksuton. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan monikulttuurista ohjausosaamista erilaisten oppijoiden ja ryhmien kanssa. Lisäksi tavoitteena on tarjota työkaluja oman työn kehittämiseen. 

Koulutus tukee monikulttuurista pedagogista kehittymistä, kielitietoisuuden vahvistumista ja moninaisuuden huomioivien ohjaustaitojen ja työmenetelmien käyttöönottoa sekä työelämälähtöisen yhteiskehittämisen menetelmäosaamista. 

Lisäksi koulutus tukee monikulttuurisuuden parissa työskentelevän ja siitä kiinnostuneen opetustoimen henkilöstön verkostoitumista. 

Sisällöt

Koulutus on 10 opintopisteen laajuinen verkossa suoritettava kokonaisuus, joka koostuu kahdesta viiden opintopisteen moduulista. 

1) Näkökulmia monikulttuuriseen ohjaukseen ja opetukseen (5 op) 

 • omakielisyys ja kielitietoisuus 1 op 
 • ohjausvuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä 1 op 
 • uskontolukutaito 1 op 
 • verkostotyö ja moniammatillisuus 1 op 
 • luovat ja toiminnalliset menetelmät ohjaustyössä 1 op 

2) Monikulttuurisuusosaaminen käyttöön  (5 op) 

 • osallistuja valitsee yhden ensimmäisen moduulin näkökulmista ja tekee siihen liittyvän, työelämää kehittävän kehittämistehtävän Diakin asiantuntijan ohjauksessa. 

Kohderyhmä

 • varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat 
 • tukipalveluiden henkilöstö, kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. 

Varmistathan ennen ilmoittautumista, että kuulut kurssin kohderyhmään. 

Toteutus ja ilmoittautuminen

Koulutus alkaa aloituswebinaarilla 14.11.2022 klo 16.3018.00. Ensimmäisen moduulin muut verkko-opetuspäivät:  

 • 21.11.2022 klo 16.3018.00 
 • 7.12. 2022 klo 16.3018.00 
 • 9.1.2023 klo 16.3018.00 
 • 24.1. 2023 klo 16.3018.00 
 • 8.2. 2023 klo 16.3018.00 
 • 16.2.2023 klo 16.3018.00 (Moduulin 2. aloituswebinaari) 

Kurssi jatkuu työelämää kehittävillä projekteilla (moduuli 2), jonka aikataulut sovitaan erikseen osallistujien kanssa.  

Projektien esittelyseminaarit toteutetaan viikolla 21 (22.526.5.2023 välisenä aikana klo 16.3018.00) 

Ilmoittautuminen alkaa 1.10. ja päättyy 31.10.2022. Ilmoittaudu täyttämällä tämä lomake.   

Koulutukseen otetaan 70 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, joten toimi pian. 

Koulutus on osallistujalle maksuton. Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen on sitova. 

Lisätietoja: Hanna Hovila (hanna.hovila@diak.fi) 

Monikulttuurisen pedagogiikan ja ohjauksen asiantuntijaksi -hankkeen tietosuojaseloste