Siirry sisältöön

Opiskele kokonaisvaltaista kohtaamista Diakin avoimessa AMK:ssa!

Koulutus on kehitetty yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Liikkuva seurakunta -toimintamallin ja sen toimijoiden kanssa ja se soveltuu seurakuntien ja muiden työyhteisöjen kohtaamisen ammateissa toimiville sekä alalle opiskeleville.

Diakin avoin AMK järjestää syyslukukaudella 2022 opintojakson

LIIKUNTA, KEHOLLISUUS JA KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI SEKÄ KATSOMUKSET IHMISSUHDETYÖSSÄ (5 op)

Koronapandemian myötä poikkeusolojen aikana kokonaisvaltaisen kohtaamisen merkitys on korostunut. Tule mukaan pohtimaan, mitä se tarkoittaa kohtaamisen ammateissa.

Koulutusjakso kuuluu sosiaalialan koulutusohjelmien opetussuunnitelmaan.

Opintojakson sisällöt

  • ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen periaatteet
  • luonnon, liikunnan ja kehollisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen työssä
  • kristinuskon ja erilaisten katsomusten suhde luontoon, liikuntaan ja kehollisuuteen
  • liikuntatoiminnan rahoitusväylät ja yhteistyökumppanit

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen ja kohtaamisen merkityksen kohtaamistyössä
  • ymmärtää luonnon, liikunnan ja kehollisuuden merkityksen ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille
  • havainnoi ja jäsentää kristinuskon ja oman toimintaympäristönsä erilaisten katsomusten suhdetta ja suhtautumisesta luontoon, liikuntaan ja kehollisuuteen
  • oppii erilaisia konkreettisia menetelmiä luonnon, liikunnan ja kehollisuuden hyödyntämiseksi ja harjaantuu niiden käytössä
  • tuntee liikuntatoiminnan rahoituskanavia ja mahdollisia yhteistyökumppaneita

Kohderyhmä

Opintojakso on suunnattu seurakuntien ja muiden työyhteisöjen kohtaamisen ammateissa toimiville sekä alalle opiskeleville.

Toteutus

Opintojakso toteutuu 15.8.2022–18.11.2022. Lähiopetuspäivät toteutetaan 31.8.-1.9. ja 8.11. Diakin Helsingin-kampuksella.

Ilmoittautuminen ja hinta

Opintojakson hinta on 75 euroa.

Ilmoittautumisaika on 11.4. – 25.7.2022. Ilmoittautuminen ja lisätiedot avoimen AMK:n portaalissa tämän linkin kautta.

Tervetuloa mukaan!