Siirry sisältöön

Tutustu AMK-opintoihin maksuttomilla verkkokursseilla

Ilmoittaudu Diakin maksuttomille orientaatiokursseille ja löydä itsellesi sopiva ala.

Diakin avoimessa AMK:ssa järjestetään vuonna 2022 kolme ilmaista orientaatiokurssia, joilla voit tutustua sosiaali- ja terveysalan sekä tulkkauksen opintoihin.

Kurssit järjestetään kokonaan verkossa. Voit suorittaa kurssit verkkoalustalla omassa tahdissasi.

Orientaatiokurssit eivät edellytä aikaisempaa osaamista. Suoritukset hyväksiluetaan myöhemmin Diakissa aloitettaviin tutkinto-opintoihin, joten nopeutat suorituksella tulevia opintojasi.

Näkökulmia nuorten hyvinvointiin (2 op)

Suoritusaika: 14.3.–16.12.2022
Ilmoittautuminen: 31.10. mennessä tämän linkin kautta

Minustako sosionomi (AMK)? 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen lähtökohtia ja keskeisiä hyvinvoinnin käsitteitä ja ymmärtää nuorten hyvinvoinnin ajankohtaiset haasteet.

Kurssi on mahdollista myöhemmin hyväksilukea Diakin sosiaalialan AMK-tutkinnoissa.

Kommunikaatio ja tulkkaus (2 op)

Suoritusaika: 24.1.–27.5.2022
Ilmoittautuminen: 6.5. mennessä tämän linkin kautta

Minustako viittomakielen tai puhevammaisten tulkki (AMK)? 

Kurssilla tarkastellaan ihmisten välistä kommunikointia ja tutustutaan viittomakieleen sekä erilaisiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin. Lisäksi kurkistetaan tulkkauksen lähtökohtiin.

Kurssi on mahdollista myöhemmin hyväksilukea Diakin tulkkausalan AMK-tutkinnoissa.

Infektioiden torjunta ja aseptiikka (2 op)

Suoritusaika: 10.1.–27.5.2022
Ilmoittautuminen: 6.5. mennessä tämän linkin kautta

Minustako sairaanhoitaja (AMK)? 

Opintojaksolla tarkastellaan tartuntatautien torjuntaan sekä aseptiikkaan eli puhtauteen liittyviä asioita terveysalan näkökulmasta. Opintojakso sisältää hygieniapassin suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

Kurssi on mahdollista myöhemmin hyväksilukea Diakin terveysalan AMK-tutkinnoissa.

Lisätiedot

Diakin avoin ammattikorkeakoulu
avoin@diak.fi
puh. 040 509 5165 (ma–pe 9–11)