Siirry sisältöön

Korkeakoulutuksella kohti kestävää kehitystä Tansaniassa

Korkeakoulutuksella on iso rooli kestävien yhteisöjen kehittämisessä. Kansainvälinen BUSCO-hanke kehitti korkeakoulutusta yhteistyössä tansanialaisten yliopistojen kanssa ja loi puitteet jatkuvalle kehitykselle. Diakin julkaisu kuvaa kansainvälisen BUSCO-hankkeen toteutusta ja tuloksia Tansaniassa. 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää tansanialaisten kumppaniyliopistojen toimintaa ja sitä kautta edistää kestävää kehitystä paikallisyhteisöissä. Hankkeessa hyödynnettiin yhteiskehittämistä eli living lab -toimintamallia, jolla tarkoitetaan aidoissa käyttöympäristöissä tapahtuvaa käyttäjät osallistavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Yhteiskehittämiseen perustuvaa toimintamallia käytettiin kehittäessä yliopistojen, paikallisyhteisöjen ja yritysten yhteistyötä.   

– Hankkeen tuloksena yliopiston ja työelämän yhteistyö lisääntyi, mikä hyödyttää yhteisöjä ja yrittäjyyttä sekä maalle tärkeää ekoturismia. Yhteistyö edistää myös naisten ja lasten asemaa sekä kestävää ympäristön kehitystä. Opetussuunnitelmien työelämälähtöisyys lisääntyi ja opetuksen laadunhallinnan mekanismit kehittyivät, mikä edistää laadukkaampaa yliopisto-opetusta jatkossa, sanoo hankkeen projektipäällikkö ja julkaisun toimittaja Elsa Keskitalo. 

Tulevaisuuden kannalta merkittävä tulos oli tansanialaisten kumppaniyliopistojen tietoteknisten ja verkko-opetusvalmiuksien vahvistuminen, mikä mahdollistaa verkko-opetuksen kehittämisen myös jatkossa.  

Hanke oli osa Suomen ulkoministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelmaa (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument), joka tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteishankkeita.  Diakonia-ammattikorkeakoulu toimi projektin koordinaattorina, ja hankekumppaneita olivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu suomesta sekä Iringan yliopisto ja Sebastian Kolowa Memorial University Tansaniasta. 

Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta: busco.diak.fi 

Hankkeen julkaisu 

Keskitalo, E., Habiyakare, E., & Vanto, S (2021). Universities and Businesses Co-creating Sustainable Communities for the Future – Experiences and results from the BUSCO project. (Diak Puheenvuoro 39). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-365-0