Siirry sisältöön

Ilmoittaudu monikulttuurisen ohjauksen verkkokoulutukseen

Oletko opetustoimessa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevä ammattilainen, joka haluaa laajentaa monikulttuurisuusosaamistaan? Osallistu Opetushallituksen rahoittamaan maksuttomaan koulutukseen! Ilmoittautuminen alkaa 1. lokakuuta.

Monikulttuurisen ohjauksen kehittäminen omassa työssä (10 op) on verkkokoulutus, joka on suunnattu opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulutus on osallistujalle maksuton.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan monikulttuurista ohjausosaamista erilaisten oppijoiden ja ryhmien kanssa. Lisäksi tavoitteena on tarjota työkaluja oman työn kehittämiseen.

Koulutus tukee monikulttuurista pedagogista kehittymistä, kielitietoisuuden vahvistumista ja moninaisuuden huomioivien ohjaustaitojen ja työmenetelmien käyttöönottoa sekä työelämälähtöisen yhteiskehittämisen menetelmäosaamista.

Lisäksi koulutus tukee monikulttuurisuuden parissa työskentelevän ja siitä kiinnostuneen opetustoimen henkilöstön verkostoitumista.

Sisällöt

Koulutus on 10 opintopisteen laajuinen verkossa suoritettava kokonaisuus, joka koostuu kahdesta 5 opintopisteen moduulista.

1) Näkökulmia monikulttuuriseen ohjaukseen ja opetukseen (5 op)

  • omakielisyys ja kielitietoisuus 1 op
  • uskontolukutaito 1 op
  • monikulttuurinen ryhmäohjaus 1 op
  • verkostotyö ja moniammatillisuus 1 op
  • voimavaraistavat ohjausmenetelmät 1 op

2) Monikulttuurisuusosaaminen käyttöön (5 op)

  • osallistuja valitsee yhden ensimmäisen moduulin näkökulmista ja tekee siihen liittyvän, työelämää kehittävän kehittämistehtävän Diakin asiantuntijan ohjauksessa.

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmää ovat

  • varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat
  • tukipalveluiden henkilöstö, kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat.

Varmistathan ennen ilmoittautumista, että kuulut kurssin kohderyhmään.

Toteutus ja ilmoittautuminen

Koulutus alkaa 1.12.2021 aloituswebinaarilla. Ensimmäisen moduulin osiot suoritetaan itsenäisesti. Maaliskuussa 2022 on toisen moduulin aloituswebinaari. Toisessa moduulissa tehtävien työelämää kehittävien projektien toteutuksen aikataulut sovitaan erikseen osallistujien kanssa.

Ilmoittautuminen alkaa 1.10. klo 8 ja päättyy 22.10.2021. Ilmoittaudu täyttämällä ilmoittautumislomake.

Koulutukseen otetaan 70 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, joten toimi pian.

Koulutus on osallistujalle maksuton. Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen on sitova.

Lisätietoja: Hanna Hovila (hanna.hovila@diak.fi)

 

Koulutushanke on päättynyt. Seuraavista kolmesta artikkelista voit lukea täydennyskoulutuksen pedagogisesta mallista ja menetelmistä, kokemuksista uskontolukutaito -opintojaksossa sekä verkostotyön ja moniammatillisuuden merkityksestä koulutuskokonaisuudessa.